Grumlan, Östanå

Grumlan, Östanå är en badplats i Vetlanda kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Badplatsen ligger vid sjön Grumlan i fritidsområdet Östanå i Vetlanda. Stranden är främst av sand och gräs och sträcker sig ca 250 m. Det är relativt långgrunt och botten är sandig-lerig. Sjön är humös och har högt färgtal och har Emån som huvudavrinningsområde. Växtlighet i badområdet är främst gräs och enstaka tallar och björkar.

Kontakta Vetlanda kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: kommun@vetlanda.seTel: 0383-971 00

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-08-01
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Upp­gift sak­nas
 • Vatten­temp­eratur: 20 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-18Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
2023-07-04Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
2023-06-14Upp­gift sak­nasBlom­ning
2023-06-13Tjän­ligtBlom­ning
2022-08-02Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
6:00-3.70.01.9Vindriktning 328grader
9:00-4.80.00.5Vindriktning 327grader
12:00-2.30.04.0Vindriktning 108grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Östanå badplats är en relativt liten insjö, ca 4 km2 belägen i Vetlanda kommun med ca 250 m lång sandstrand. Vid badet finns bryggor samt hopptorn. Badplatsen är registrerat som sk EU-bad av Vetlanda kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet har fått bedömningen utmärkt kvalitet vid klassificering enligt badvattendirektiv 2006/7/EG.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Ja
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

 1. 1. Sjöfåglar

  Föroreningar från fåglar och hundar. Badplatsen attraherar även sjöfåglar och rastande hundar. Spillning från djuren ger en liten risk för förorening, den sköljs ut i vattnet vid regn. Fågelspillningen ger en liten risk för spridning av cerkarier.

  Föroreningens frekvens

  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

  Åtgärdsförslag
  1. Risken för utbredning av cyanobakterier är tämligen liten. I första hand görs visuell kontroll, provtagningar anses inte nödvändigt i dagsläget.

   Ansvarig utförare: Miljö- och byggförvaltningen

   Åtgärd utförd senast: 2020-08-01

Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

Uppdateringsfrekvens: Bör uppdateras vart fjärde år. Utmärkt kvalitet.
Senast uppdaterad: 2023-09-05
Uppdaterad av: Linda Almqvist, Miljö- och byggförvaltningen, Vetlanda kommun
Nästa uppdatering: Senast 2027-03-11

Kontakta din kommun om du har frågor om:

 • provtagning vid en badplats
 • det går att bada
 • förbättringar av badvattenkvaliteten.
Ansvarig förvaltning på kommun
Verk­samhets­utövareVetlanda kommun, tekniska kontoretAdress 574 80 VetlandaBesöks­adressDelfingatanTelefon0383-973 01E-posttk@vetlanda.se
Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
Till­syns­mynd­ighetVetlanda kommun, miljö- och byggnämndenAdress 574 80 VetlandaBesöks­adressStadshusetTelefon0383-971 80E-postmiljio.bygg@vetlanda.se
Övrigt
Hemsidavetlanda.seTelefon0383-971 00E-postkommun@vetlanda.se