Skanörs Havsbad

Skanörs Havsbad är en badplats i Vellinge kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma. Prognos på vatten­temperatur kommer från Copernicus och uppdateras dagligen.

Skanörs havsbad med den flera kilometer långa stranden är känd för sin finkorniga vita sand. Den är barnvänlig med långgrunt vatten. Stranden består både av flack sandstrand och av sanddyner. Den ligger alldeles intill Skanörs hamn. Norr om hamnen finns badbryggor. Det finns parkeringsplatser som är avgiftsbelagda under högsäsong. I hamnen finns café, restauranger, fiskaffär och ett fiskrökeri. Här finns också återvinningsmöjligheter. Toaletter samt dricksvatten finns i anslutning till stranden. Under högsäsong är Skanörs havsbad mycket välbesökt och stranden bevakas av Falsterbonäsets livräddare. Blå Flagg hissas årligen.

Hitta hit

Kontakta Vellinge kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: vellinge.kommun@vellinge.seTel: 040-425000

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-08-07Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-24Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-10Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-26Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-12Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
6:004.80.01.7Vindriktning 351grader
9:001.30.01.6Vindriktning 137grader
12:003.30.07.7Vindriktning 245grader

Dagens vattentemperatur: 3.7 °C

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Skanörs havsbad är beläget vid Öresundskusten i sydvästra Skåne. Badvattnet utgör en del av ytvattenförekomsten Södra Öresunds kustvatten enligt ramdirektivet för vatten. Skanörs havsbad ligger i Flommens naturreservat vid Skanörs hamn. Det ingår också i det marina reservatet Falsterbohalvöns havsområde, i Natura 2000-områdena Falsterbohalvön och Falsterbo-Foteviken samt i olika riksintressen. Badet består av en flera kilometer lång sandstrand med finkornig vit sand. Stranden består både av flack sandstrand och av sanddyner. I vattnet är det långgrunt med finkornig sandbotten. Här finns en fritidshamn och norr om den finns badbryggor.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-06-21 och 2024-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Ja
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Ja

 1. 1. Skanör dv1

  Dagvattenledning. Gatuavvattning och dess föroreningar från bilar och utsläpp.

  Föroreningens frekvens

  Frekvensen skiljer sig beroende på grundvattennivåer. På vintrarna går det förmodligen konstant en viss mängd vatten i den, eftersom grundvattnet då är högt. På somrarna går det bara vatten i den då det regnar.
  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Hög

Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

Uppdateringsfrekvens: Vid behov. Badet har fått bedömningen utmärkt enligt badvattendirektiv 2006/7/EG.
Senast uppdaterad: 2020-06-16
Uppdaterad av: Annelie Persson

Kontakta din kommun om du har frågor om:

 • provtagning vid en badplats
 • det går att bada
 • förbättringar av badvattenkvaliteten.
Ansvarig förvaltning på kommun
Verk­samhets­utövareTekniska enheten, Vellinge kommunAdress 235 81 VellingeBesöks­adressNorrevångsgatan 3Telefon040-42 50 00E-postvellinge.kommun@vellinge.se
Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
Till­syns­mynd­ighetMiljöenheten, Vellinge kommunAdress 235 81 VellingeBesöks­adressNorrevångsgatan 3Telefon040-42 50 00E-postvellinge.kommun@vellinge.se
Övrigt
Hemsidawww.vellinge.seTelefon040-425000E-postvellinge.kommun@vellinge.se