Ljungskogens strandbad

Ljungskogens strandbad är en badplats i Vellinge kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma. Prognos på vatten­temperatur kommer från Copernicus och uppdateras dagligen.

Ljungskogens strandbad består av en flera kilometer lång sandstrand med finkornig vit sand. Stranden består både av flack sandstrand och av sanddyner. Den är barnvänlig med långgrunt vatten. Här finns också två badbryggor vid Storvägen och Vikensvägen. Parkeringsplatser finns i anslutning till stranden vid Storvägen och Parkvägen. Här finns också toaletter.

Kontakta Vellinge kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: vellinge.kommun@vellinge.seTel: 040-425000

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-08-21
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 18.1 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-08-10Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-08-07Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2023-07-24Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-10Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-26Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
15:003.80.05.8Vindriktning 152grader
18:003.90.05.3Vindriktning 140grader
21:003.70.08.6Vindriktning 140grader

Dagens vattentemperatur: 3.4 °C

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Ljungskogens strandbad är beläget vid Östersjökusten i sydvästra Skåne. Badvattnet utgör en del av ytvattenförekomst Västra Sydkustens kustvatten enligt ramdirektivet för vatten. Ljungskogens strandbad med den flera kilometer långa sandstranden med finkornig vit sand är en del av naturreservatet Ljungskogens och Ljunghusens strandbad som sträcker sig längs Kämpingebukten väster om Falsterbokanalen. Badet ingår också i det marina reservatet Falsterbohalvöns havsområde, i Natura 2000-områdena Falsterbohalvön och Falsterbo-Foteviken samt i olika riksintressen. Stranden består både av flack sandstrand och av sanddyner. I vattnet är det långgrunt med finkornig sandbotten och här finns två badbryggor.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Ja
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Ja

 1. 1. Ljungskogen dv2

  Dagvattenledning från villaområde. Gatuavvattning och dess föroreningar från bilar och utsläpp. Förmodligen en liten risk för att spillvatten hamnar i den.

  Föroreningens frekvens

  Frekvensen skiljer sig beroende på grundvattennivåer. På vintrarna går det förmodligen konstant en viss mängd vatten i den, eftersom grundvattnet då är högt. På somrarna går det bara vatten i den då det regnar.
  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Hög

 2. 2. Ljungskogen dv1

  Dagvattenledning från villaområde. Gatuavvattning och dess föroreningar från bilar och utsläpp. Förmodligen en liten risk för att spillvatten hamnar i den.

  Föroreningens frekvens

  Frekvensen skiljer sig beroende på grundvattennivåer. På vintrarna går det förmodligen konstant en viss mängd vatten i den, eftersom grundvattnet då är högt. På somrarna går det bara vatten i den då det regnar.
  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Hög

Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

Uppdateringsfrekvens: Vid behov. Badet har fått bedömningen utmärkt enligt badvattendirektiv 2006/7/EG.
Senast uppdaterad: 2020-06-16
Uppdaterad av: Annelie Persson

Kontakta din kommun om du har frågor om:

 • provtagning vid en badplats
 • det går att bada
 • förbättringar av badvattenkvaliteten.
Ansvarig förvaltning på kommun
Verk­samhets­utövareLjungskogens vägförening/Tekniska enheten Vellinge kommunAdress 235 81 VellingeBesöks­adressNorrevångsgatan 3Telefon040-42 50 00E-postinfo@ljungskogenvag.se
Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
Till­syns­mynd­ighetMiljöenheten, Vellinge kommunAdress 235 81 VellingeBesöks­adressNorrevångsgatan 3Telefon040-42 50 00E-postvellinge.kommun@vellinge.se
Övrigt
Hemsidawww.vellinge.seTelefon040-425000E-postvellinge.kommun@vellinge.se