Kämpinge strandbad

Kämpinge strandbad är en badplats i Vellinge kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma. Prognos på vatten­temperatur kommer från Copernicus och uppdateras dagligen.

Kämpinge strandbad består av en ca två kilometer lång sandstrand med finkornig vit sand. Den är barnvänlig med långgrunt vatten. Stranden är tillgänglighetsanpassad med såväl ramper som toalett. Toaletter och dusch finns längs stranden. Det finns två kiosker/café i området. Parkeringsplatser finns i anslutning till stranden, de största vid kanalen och Gya. Under högsäsong är de avgiftsbelagda. Stranden är mycket välbesökt under högsäsong och Blå Flagg hissas årligen. Kämpinge vattensportsklubb finns här sommartid.

Kontakta Vellinge kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: vellinge.kommun@vellinge.seTel: 040-425000

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-08-21
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 18.7 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-08-07Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-24Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-10Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-26Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-12Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
8:003.00.37.6Vindriktning 121grader
11:003.00.17.2Vindriktning 115grader
14:004.20.12.3Vindriktning 133grader

Dagens vattentemperatur: 3.3 °C

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Kämpinge strandbad är beläget vid Östersjökusten i sydvästra Skåne. Badvattnet utgör en del av ytvattenförekomst Västra Sydkustens kustvatten enligt ramdirektivet för vatten. Badplatsen är en del av naturreservatet Kämpinge strandbad som sträcker sig längs Kämpingebukten precis öster om Falsterbokanalen. Den ingår också i det marina reservatet Falsterbohalvöns havsområde, i Natura 2000-områdena Falsterbohalvön och Falsterbo-Foteviken samt i olika riksintressen. Badet består av en ca två kilometer lång sandstrand med finkornig vit sand. I vattnet är det långgrunt med finkornig sandbotten.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Ja
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Ja

 1. 1. Kämpinge dv1

  Dagvattenledning från villaområde. Gatuavvattning och dess föroreningar från bilar och utsläpp. Förmodligen en liten risk för att spillvatten hamnar i dem. Kan ev vara åkerdränering kopplad till den, med risk för höga kväve- och fosforvärden.

  Föroreningens frekvens

  Frekvensen skiljer sig beroende på grundvattennivåer. På vintrarna går det förmodligen konstant en viss mängd vatten i den, eftersom grundvattnet då är högt. På somrarna går det bara vatten i den då det regnar.
  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Hög

Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

Uppdateringsfrekvens: Vid behov. Badet har fått bedömningen utmärkt enligt badvattendirektiv 2006/7/EG.
Senast uppdaterad: 2020-06-16
Uppdaterad av: Annelie Persson

Kontakta din kommun om du har frågor om:

 • provtagning vid en badplats
 • det går att bada
 • förbättringar av badvattenkvaliteten.
Ansvarig förvaltning på kommun
Verk­samhets­utövareTekniska enheten, Vellinge kommunAdress 235 81 VellingeBesöks­adressNorrevångsgatan 3Telefon040-42 50 00E-postvellinge.kommun@vellinge.se
Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
Till­syns­mynd­ighetMiljöenheten, Vellinge kommunAdress 235 81 VellingeBesöks­adressNorrevångsgatan 3Telefon040-42 50 00E-postvellinge.kommun@vellinge.se
Övrigt
Hemsidawww.vellinge.seTelefon040-425000E-postvellinge.kommun@vellinge.se