Falsterbo strandbad

Falsterbo strandbad är en badplats i Vellinge kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma. Prognos på vatten­temperatur kommer från Copernicus och uppdateras dagligen.

Den flera kilometerlånga sandstranden vid Falsterbo Strandbad består av finkornig vit sand. Här finns både flack sandstrand och sanddyner. Det är barnvänligt med långgrunt vatten. Stranden är tillgänglighetsanpassad med ramper och badbrygga. I anslutning till stranden finns en tillgänglighetsanpassad toalett. Toaletter med dricksvatten finns utplacerade längs stranden. Det finns även tillgång till dusch. Intill stranden finns en stor parkeringsplats, som är avgiftsbelagd sommartid. Här finns också en återvinningsstation. I närheten finns en kiosk. Falsterbo strandbad är mycket välbesökt under högsäsong och bevakas av Falsterbonäsets livräddare. Blå Flagg hissas årligen.

Hitta hit

Kontakta Vellinge kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: vellinge.kommun@vellinge.seTel: 040-425000

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-08-07Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-24Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-10Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-26Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-12Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
2:004.40.05.2Vindriktning 199grader
5:004.60.06.2Vindriktning 191grader
8:004.40.06.9Vindriktning 183grader

Dagens vattentemperatur: 2.8 °C

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Falsterbo Strandbad är beläget vid Östersjökusten i sydvästra Skåne. Badvattnet utgör en del av ytvattenförekomst Västra sydkustens kustvatten enligt ramdirektivet för vatten. Badet ingår delvis i Flommens naturreservat och i det marina reservatet Falsterbohalvöns havsområde. Det ingår också i Natura 2000-områdena Falsterbohalvön, Falsterbo-Foteviken och Falsterbo skjutfält samt i olika riksintressen. Den flera kilometer långa sandstranden vid Falsterbo Strandbad består av finkornig vit sand. Här finns både flack sandstrand och sanddyner. I vattnet är det långgrunt med finkornig sandbotten. Stranden är tillgänglighetsanpassad med ramper och badbrygga.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-06-21 och 2024-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Ja
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Ja

 1. 1. Falsterbo dv2

  Dagvattenledning från villaområde. Gatuavvattning och dess föroreningar från bilar och utsläpp. Förmodligen en liten risk för att spillvatten hamnar i dem.

  Föroreningens frekvens

  Frekvensen skiljer sig beroende på grundvattennivåer. På vintrarna går det förmodligen konstant en viss mängd vatten i den, eftersom grundvattnet då är högt. På somrarna går det bara vatten i den då det regnar.
  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Hög

  Vidtagna åtgärder
  1. Kopplat bort dagvattnet från Falsterbo horse-området.

   Ansvarig utförare: VA-enheten

   Datum utfört: 2017-11-01

 2. 2. Falsterbo dv1

  Dagvattenledning från villaområde. Gatuavvattning och dess föroreningar från bilar och utsläpp. Förmodligen en liten risk för att spillvatten hamnar i dem.

  Föroreningens frekvens

  Frekvensen skiljer sig beroende på grundvattennivåer. På vintrarna går det förmodligen konstant en viss mängd vatten i den, eftersom grundvattnet då är högt. På somrarna går det bara vatten i den då det regnar.
  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Hög

Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

Uppdateringsfrekvens: Vid behov. Badet har fått bedömningen utmärkt enligt badvattendirektiv 2006/7/EG.
Senast uppdaterad: 2020-06-16
Uppdaterad av: Annelie Persson

Kontakta din kommun om du har frågor om:

 • provtagning vid en badplats
 • det går att bada
 • förbättringar av badvattenkvaliteten.
Ansvarig förvaltning på kommun
Verk­samhets­utövareTekniska enheten, Vellinge kommunAdress 235 81 VellingeBesöks­adressNorrevångsgatan 3Telefon040-42 50 00E-postvellinge.kommun@vellinge.se
Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
Till­syns­mynd­ighetMiljöenheten, Vellinge kommunAdress 235 81 VellingeBesöks­adressNorrevångsgatan 3Telefon040-42 50 00E-postvellinge.kommun@vellinge.se
Övrigt
Hemsidawww.vellinge.seTelefon040-425000E-postvellinge.kommun@vellinge.se