Helgasjön, Gamla Evedal

Helgasjön, Gamla Evedal är en badplats i Växjö kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Evedals gamla badplats ligger vid samhället Evedal i den sydöstra delen av Helgasjön. Badplatsen består av en ca 100 meter lång sandstrand med angränsande gräsytor. De första 30 metrarna ut från stranden är badet långgrunt med blir därefter djupare.

Kontakta Växjö kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: info@vaxjo.seTel: 0470-410 00

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-08-07
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 18 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-10Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-12Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-08Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-04Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-06-13Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
1:00-0.60.15.1Vindriktning 78grader
4:00-0.60.15.0Vindriktning 75grader
7:00-0.50.04.8Vindriktning 73grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Evedals gamla badplats består av en ca 100 meter lång sandstrand vid Helgasjöns sydöstra del, Växjö kommun. Helgasjön tillhör Mörrumsåns avrinningsområde. Toaletter, dusch, lekplats, parkering samt kiosk och restauranger finns i anslutning till badet. Baserat på de senaste åren provtagningar fick badet 2010 utmärkt kvalitet.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Badvattnet är av utmärkt kvalitet - inga krav på uppdatering
  Senast uppdaterad: 2016-09-16
  Uppdaterad av: Jenny Cronqvist, Växjö kommun
  Nästa uppdatering: Vid behov

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareVäxjö Kommun, FritidsförvaltningenAdress Växjö kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen, Box 1222, 351 12 VäxjöBesöks­adressVästergatan 15, 351 12 VäxjöTelefon0470-410 00E-postkultur-fritidsnamnden@vaxjo.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetVäxjö Kommun, Miljö och HälsoskyddsförvaltningenAdress Växjö kommun, Miljö- och hälsoskyddskontoret , Box 1222, 351 12 VäxjöBesöks­adressVästra Esplanaden 18, 351 12 VäxjöTelefon0470-410 00E-postmiljokontor@vaxjo.se
  Övrigt
  Hemsidawww.vaxjo.seTelefon0470-410 00E-postinfo@vaxjo.se