Helgasjön, Evedal

Helgasjön, Evedal är en badplats i Växjö kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Evedals södra badplats består av en ca 200 meter lång sandstrand. I anslutning till stranden finns stora gräsytor med inslag av träd. Badet är långgrunt. Under badsäsong är det över 200 badande/dag.

Hitta hit

Kontakta Växjö kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: info@vaxjo.seTel: 0470-410 00

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-10Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-19Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-08Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-11Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-06-13Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
19:002.20.03.5Vindriktning 223grader
22:002.10.03.7Vindriktning 221grader
1:002.00.03.4Vindriktning 214grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

I Helgasjöns sydöstra del ligger Evedals södra badplats, Växjö kommun. Helgasjön ingår i Mörrumsåns avrinningsområde. Badplatsen är en ca 200 meter lång sandstrand med angränsande gräsytor. Vid badet finns bla toaletter, dusch, hopptorn samt en separat handikappramp. I närheten finns även angöringsbryggor för fritidsbåtar. Utifrån provtagningarna som gjorts tidigare år bedöms badet vara av utmärkt kvalitet. Proverna tas från bryggan, på ca 0,5 meters djup.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-06-21 och 2024-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Badvattnet är av utmärkt kvalitet - inga krav på uppdatering
  Senast uppdaterad: 2023-10-27
  Uppdaterad av: Jenny Cronqvist, Växjö kommun
  Nästa uppdatering: Vid behov

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareVäxjö Kommun, FritidsförvaltningenAdress Växjö kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen, Box 1222, 351 12 VäxjöBesöks­adressNorra Järnvägsgatan 7, 352 30 VäxjöTelefon0470-410 00E-postkultur-fritidsnamnden@vaxjo.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetVäxjö Kommun, Miljö och HälsoskyddsförvaltningenAdress Växjö kommun, Miljö- och hälsoskyddskontoret , Box 1222, 351 12 VäxjöBesöks­adressNorra Järnvägsgatan 7, 352 30 VäxjöTelefon0470-410 00E-postmbn@vaxjo.se
  Övrigt
  Hemsidawww.vaxjo.seTelefon0470-410 00E-postinfo@vaxjo.se