Lögastrand

Lögastrand är en badplats i Västerås kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Badplatsen är iordning ställd under vintern 2013/2014 och öppnar till sommarlovet.Strandzonen utökades och nya sandmassor lades ut. Ca 30m ut i vattnet är djupet 1,9m.

Kontakta Västerås kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: miljo-halsoskyddsforvaltningen@vasteras.seTel: 021-390000

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-08-11
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt med an­märk­ning
 • Alg­före­komst: Blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 17.6 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-08-08Otjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-27Tjän­ligtBlom­ning
2023-07-25Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2023-07-11Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-27Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Bra kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
19:00-11.00.01.5Vindriktning 257grader
22:00-11.30.01.5Vindriktning 244grader
1:00-10.60.01.1Vindriktning 233grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Lögastrand ligger ca 1km sydväst från stadskärnan och tåg/busstation. Strandzonen är 75m lång och 20m bredd. Öster och väster om stranden finns stora bryggytor med soldäck, grillplatser, sittgrupper och badstegar. Runt stranden finns stora gräsytor med beachvolley planer och läktare. Vid en av bryggorna finns en bad ramp för rullstolsbundna.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Ja
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Ja

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens


  Senast uppdaterad: 2021-07-07

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareNämnden för idrott, fritid och förebyggandeAdress Stadshuset 721 87 VästeråsBesöks­adressStadshuset Fiskartorget, VästeråsTelefon021-390000E-postnamndenforidrottfritidochforebyggande@vasteras.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMiljö- och konsumentnämndenAdress Stadshuset 721 87 VästeråsBesöks­adressPort-Anders gata 3, ingång T3Telefon021-390000E-postMiljo-halsoskyddsforvaltningen@vasteras.se
  Övrigt
  Hemsidawww.vasteras.seTelefon021-390000E-postmiljo-halsoskyddsforvaltningen@vasteras.se