Gäddeholm

Gäddeholm är en badplats i Västerås kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Tjänligt badvatten på Gäddeholm

Kontakta Västerås kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: miljo-halsoskyddsforvaltningen@vasteras.seTel: 021-390000

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2022-08-09Tjän­ligt med an­märk­ningBlom­ning
2022-07-26Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-12Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-04Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-01Otjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Dålig kvalitet
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2021:Tillfredsställande kvalitet
 2. 2020:Bra kvalitet
 3. 2019:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
23:0018.20.04.5Vindriktning 246grader
02:0014.80.02.5Vindriktning 286grader
05:0014.00.03.0Vindriktning 62grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Bad vid mälaren Långgrund sandstrand Riksintresse för friluftsliv

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Ja

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens


  Senast uppdaterad: 2021-07-07
  Nästa uppdatering: 2025

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareNämnden för idrott, fritid och förebyggandeAdress Stadshuset 721 87 VästeråsBesöks­adressStadshuset Fiskartorget, VästeråsTelefon021-390000E-postnamndenforidrottfritidochforebyggande@vasteras.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMiljö- och konsumentnämndenAdress Stadshuset 721 87 VästeråsBesöks­adressPort-Anders gata 3, ingång T3Telefon021-39 00 00E-postMiljo-halsoskyddsforvaltningen@vasteras.se
  Övrigt
  Hemsidawww.vasteras.seTelefon021-390000E-postmiljo-halsoskyddsforvaltningen@vasteras.se