Björnöbadet, Badviken

Björnöbadet, Badviken är en badplats i Västerås kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Björnöbadet är beläget på Björnöns västra sida i Mälaren, Västerås kommun. Badplatsen består av en ca 350 meter lång sandstrand. Den södra och centrala delen av stranden består av sand som in mot land övergår till gräsbevuxen yta med inslag av lövträd. Den norra delen av badplatsen övergår vid vattnet till vass och på land en gräsyta. Badet är långgrunt med bitvis stenig sandbotten som övergår till lera.Hösten 2010 togs växtlighet bort i den norra delen i avsikt att förlänga badplatsen. Muddring och vassborttagning är planerad till hösten 2011.Badet har i snitt 200 badande/dag under badsäsong.

Hitta hit

Kontakta Västerås kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: miljo-halsoskyddsforvaltningen@vasteras.seTel: 021-390000

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-08-08Otjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-25Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2023-07-11Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-27Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-13Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
16:002.50.02.0Vindriktning 199grader
19:001.60.02.5Vindriktning 177grader
22:001.20.03.5Vindriktning 186grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Björnöbadet ligger på Björnöns västra sida i Mälaren, ca 4 km sydost om Västerås. Badplatsen består av en ca 330 meter lång sandstrand med angränsande gräsyta. Toalett, lekplats, brygga, omklädningsbås, grillplatser och kiosk finns i anslutning till stranden. Badet är långgrunt. Björnöbadet är ett registrerat EU-bad, och utifrån de senaste årens provtagningar bedöms badet vara utav utmärkt kvalitet. Provet tas ca 10 meter ut från land, vid strandens mitt.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-06-21 och 2024-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Ja
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Ja

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Badvattenprofilen ska uppdateras vart fjärde år då det har fått bedömningen utmärkt kvalitet.
  Senast uppdaterad: 2021-07-07
  Uppdaterad av: Marie Petersson, ALcontrol

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareNämnden för idrott, fritid och förebyggandeAdress Stadshuset 721 87 VästeråsBesöks­adressStadshuset Fiskartorget, VästeråsTelefon021-39 00 00E-postnamndenforidrottfritidochforebyggande@vasteras.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMiljö- och konsumentnämndenAdress Stadshuset 721 87 VästeråsBesöks­adressPort-Anders gata 3, ingång T3Telefon021-39 00 00E-postMiljo-halsoskyddsforvaltningen@vasteras.se
  Övrigt
  Hemsidawww.vasteras.seTelefon021-390000E-postmiljo-halsoskyddsforvaltningen@vasteras.se