Grisslinge havsbad

Grisslinge havsbad är en badplats i Värmdö kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma. Prognos på vatten­temperatur kommer från Copernicus och uppdateras dagligen.

Badplatsen Grisslinge Havsbad ligger i Grisslingefjärden mellan Grisslinge och Ålstäket på Farstalandets östra del i Värmdö Kommun. Badplatsen består av en ca 300 meter lång sandstrand med angränsande gräsytor där en del träd och buskar växer.

Kontakta Värmdö kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: miljo-bygg@varmdo.seTel: 08-570 470 00

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-08-09
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 18 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-19Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-28Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-14Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-10Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-13Tjän­ligtBlom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021: Otillräckligt provtagen
 3. 2020: Otillräckligt provtagen
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
8:00-1.70.24.7Vindriktning 12grader
11:00-1.80.24.8Vindriktning 12grader
14:00-0.80.24.9Vindriktning 355grader

Dagens vattentemperatur: 1.5 °C

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Grisslinge Havsbad ligger i Grisslingefjärden på Farstalandets östra del i Värmdö Kommun. Grisslingefjärden är en relativt grund fjärd, med en smal förbindelse till Baggenfjärden och Nämndöfjärden. Badplatsen består av en ca 300 meter lång sandstrand samt angränsande gräsytor. Vid badplatsen finns lekplats, toalett, omklädningsrum, utedusch, parkeringsplats, gästbrygga, kiosk, konditori och restaurang. Man kan även spela boule och beachvolleyboll på badplatsen. Grisslinge Havsbad har de senaste åren fått bedömningen utmärkt kvalitet enligt badvattendirektivet 2006/7/EG. Provet tas 5-10 meter ut från stranden, vid mitten på stranden

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Invänta klassificeringen
  Senast uppdaterad: 2021-06-08
  Uppdaterad av: Bygg- och miljöavdelningen

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareVärmdö kommun, Tekniska driftavdelningenAdress 134 81 GustavsbergBesöks­adressSkogsbovägen 9-11, 134 81 GustavsbergTelefon08-570 470 00E-postvarmdo.kommun@varmdo.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetVärmdö Kommun, Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndenAdress 134 81 GustavsbergBesöks­adressSkogsbovägen 9-11, 134 81 GustavsbergTelefon08-570 470 00E-postvarmdo.miljo-bygg@varmdo.se
  Övrigt
  Hemsidahttp://www.varmdo.seTelefon08-570 470 00E-postmiljo-bygg@varmdo.se