Björnö Sandarna Lilla Sand

Björnö Sandarna Lilla Sand är en badplats i Värmdö kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Badplatsen är belägen på södra Ingarö i Värmdö kommun. Badet består av en ca 100 meter lång naturlig sandstrand, med öppet läge i söder mot Nämdöfjärden, och östergående klippudde ca 150 meter. Promenad från busshållplats Stora sand ca 500 meter och från närmast liggande p-plats ca 150 meter.

Kontakta Värmdö kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: miljo-bygg@varmdo.seTel: 08-570 470 00

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-07-19
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 16 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-06-28Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-14Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-13Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
2021-07-14Tjän­ligtIng­en blom­ning
2021-05-31Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022: Ej klassificerad
 2. 2021: Ny badplats
 3. 2020: Ny badplats
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
6:00-3.70.06.0Vindriktning 315grader
9:00-3.10.05.1Vindriktning 326grader
12:00-9.40.04.9Vindriktning 335grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Björnö/Lilla sand på Ingarö är ett havsbad med sandstrand och klippor.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Ja
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Ja

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Vid behov
  Senast uppdaterad: 2021-06-08
  Uppdaterad av: Bygg- och miljöavdelningen

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareVärmdö kommun, Tekniska driftavdelningenAdress 134 81 GustavsbergBesöks­adressSkogsbovägen 9-11, GustavsbergTelefon08-570 470 00E-postvarmdo.kommun@varmdo.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetVärmdö kommun, Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndenAdress 134 81 GustavsbergBesöks­adressSkogsbovägen 9-11, 134 81 GustavsbergTelefon08-570 470 00E-postvarmdo.miljo-bygg@varmdo.se
  Övrigt
  Hemsidahttp://www.varmdo.seTelefon08-570 470 00E-postmiljo-bygg@varmdo.se