Träslövsläge

Träslövsläge är en badplats i Varbergs kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma. Prognos på vatten­temperatur kommer från Copernicus och uppdateras dagligen.

Badplatsen är en långgrund sandstrand, ca 300 m lång. På en av pirarna finns badbrygga. Platsen är mycket populär bland surfare. I närheten ligger en större campingplats. Antal badande > 300.

Kontakta Varbergs kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: varbergdirekt@varberg.seTel: 0340-88 000

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2022-07-25Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-11Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-06-27Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-06-20Tjän­ligtIng­en blom­ning
2021-08-16Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
 • Klassificering: Utmärkt kvalitet
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2021:Utmärkt kvalitet
 2. 2020:Utmärkt kvalitet
 3. 2019:Bra kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
14:0022.50.01.8Vindriktning 113grader
17:0022.90.03.3Vindriktning 108grader
20:0019.30.03.0Vindriktning 111grader

Dagens vattentemperatur: 17.1 °C

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Träslövsläge är en större sandstrand gränsande till en fiske- och småbåtshamn i södra delen av kommunen. Vattnet är registrerat som EU bad av Varbergs kommun, och har de senaste tre åren fått bedömningen utmärkt kvalitét, enligt badvattendirektivet 2006/07/EG.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Var tredje år
  Senast uppdaterad: 2019-09-11
  Uppdaterad av: Mattias Nyman
  Nästa uppdatering: 2022-09-11

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareVarbergs kommun, Hamn-och gatuförvaltningenAdress Östra långgatan 18 43280 VarbergBesöks­adressSom ovanTelefon0340-88000E-postvarbergdirekt@varberg.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetVarbergs kommun, Miljö-hälsoskyddskontoretAdress Drottninggatan 17 43280 VarbergBesöks­adressSom ovanTelefon0430-88000E-postmhn@varberg.se
  Övrigt
  Hemsidawww.varberg.seTelefon0340-88 000E-postvarbergdirekt@varberg.se