Ticknäsvikens badplats

Ticknäsvikens badplats är en badplats i Vansbro kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Långgrund sandstrand.

Kontakta Vansbro kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: vansbro.kommun@vansbro.seTel: 0281-750 00

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-06-27
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 21 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2022-07-05Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
2021-06-16Tjän­ligtIng­en blom­ning
2020-06-30Tjän­ligtIng­en blom­ning
2019-07-11Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Ej klassificerad
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2021: Ej klassificerad
 2. 2020: Ej klassificerad
 3. 2019: Ej klassificerad
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
23:0010.90.01.8Vindriktning 230grader
02:0010.70.02.7Vindriktning 225grader
05:0010.00.02.4Vindriktning 223grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Mycket långgrunt med fin badstrand. Bryggor, omklädningsrum och toalett. Åk riksväg 71 från Vansbro till Äppelbo. Sväng höger vid Äppelbo kyrka och följ vägen. Badplatsen ligger på vänster sida, se skylt.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens


  Senast uppdaterad: 2023-06-15
  Uppdaterad av: Stina Jakobsson

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareVansbro kommun, AktivitetscentrumAdress Norra Allégatan 30, 786 31VansbroBesöks­adressMedborgarhuset VansbroTelefon0281-750 00E-postvansbro.kommun@vansbro.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetVansbro kommun, MiljökontoretAdress Norra Allégatan 30, 786 31 VansbroBesöks­adressMedborgarhuset VansbroTelefon0281-750 00E-postmiljokontoret@vansbro.se
  Övrigt
  Hemsidawww.vansbro.seTelefon0281-750 00E-postvansbro.kommun@vansbro.se