Gensens badplats

Gensens badplats är en badplats i Vansbro kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Badplatsen är belägen 4 km från Dala-Järna centrum. Åk vägen mot Leksand. Efter ca 2 km sväng vänster vid skylten badplats. Fortsätt sedan 1,5 km till sjön Gensen.

Hitta hit

Kontakta Vansbro kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: vansbro.kommun@vansbro.seTel: 0281-750 00

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2022-07-12Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
2022-07-05Tjän­ligt med an­märk­ningUpp­gift sak­nas
2021-06-16Tjän­ligtIng­en blom­ning
2020-06-30Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022: Ej klassificerad
 2. 2021: Ej klassificerad
 3. 2020: Ej klassificerad
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
22:000.10.02.2Vindriktning 62grader
1:000.70.02.8Vindriktning 71grader
4:001.10.02.6Vindriktning 72grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Belägen 4 km från Dala-Järna centrum. Åk vägen mot Leksand. Efter ca 2 km sväng vänster vid skylt badplats. Fortsätt sedan 1,5 km till sjön Gensen.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-06-21 och 2024-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens


  Senast uppdaterad: 2023-06-15
  Uppdaterad av: Stina Jakobsson

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareVansbro kommun, AktivitetscentrumAdress Norra Allégatan 30, 786 31 VansbroBesöks­adressMedborgarhuset, VansbroTelefon0281-750 00E-postvansbro.kommun@vansbro.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetVansbro kommun, MiljökontoretAdress Norra Allégatan 30, 786 31 VansbroBesöks­adressMedborgarhuset, VansbroTelefon0281-750 00E-postmiljokontoret@vansbro.se
  Övrigt
  Hemsidawww.vansbro.seTelefon0281-750 00E-postvansbro.kommun@vansbro.se