Vänern, Ursand

Vänern, Ursand är en badplats i Vänersborgs kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

En cirka 200 meter lång sandstrand med bakomliggande gräsytor som ligger i sydvästra delen av Vänern. Badet är långgrunt med sandbotten.Livräddningsutrustning finns.

Kontakta Vänersborgs kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: miljo@vanersborg.seTel: 0521-721272

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-08-14
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 16 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-17Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-26Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-12Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-09Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-18Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Utmärkt kvalitet
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2021:Utmärkt kvalitet
 2. 2020:Utmärkt kvalitet
 3. 2019:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
13:0019.10.04.1Vindriktning 201grader
16:0016.30.04.7Vindriktning 254grader
19:0015.20.02.3Vindriktning 217grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Populär camping och badplats ca 3 km norr om Vänersborg. Stor sandstrand och bakomliggande gräsytor. Badplatsen ligger i anslutning till stort skogsområde med strövstigar, cykelvägar, bär- och svampplockning.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Vart 3-dje år p.g.a jämn och utmärktvattenkvalitet
  Senast uppdaterad: 2011-05-13
  Uppdaterad av: Anders Hultberg anders.hultberg@vanersborg.se
  Nästa uppdatering: 2013

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareArena FritidAdress Brättevägen 15, 462 35 VänersborgBesöks­adressBrättevägen 15, VänersborgTelefon0521-722024E-postpeter.nilson@vanersborg.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMiljö- och hälsoskyddsnämndenAdress Vänersborgs kommun, 462 85 VänersborgBesöks­adressSundsgatan, VänersborgTelefon0521-721271E-postmiljo@vanersborg.se
  Övrigt
  Hemsidawww.vanersborg.seTelefon0521-721272E-postmiljo@vanersborg.se