Vänern, Gaddesanna

Vänern, Gaddesanna är en badplats i Vänersborgs kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Cirka 500 meter lång badplats som består av flera vikar med sandstrand samt klippor. Vackert belägen i naturområde gränsande till barrskogsområde. Långgrunt med sandbotten. Möjlighet att dyka från klipporna.

Kontakta Vänersborgs kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: miljo@vanersborg.seTel: 0521-721272

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-08-18
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 16 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-08-16Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-08-14Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2023-07-17Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-26Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-12Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
7:000.20.03.6Vindriktning 105grader
10:000.30.04.2Vindriktning 99grader
13:000.80.04.4Vindriktning 61grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Naturbad beläget i en bukt vid Vänerns sydspets ca 2 mil från Vänersborg. Vattnet är klart med ett siktdjup på mer än 1 meter. Inga kända föroreningskällor förutom viss risk från omkringliggande sommarstugors avloppsanläggningar.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Ja
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Vart annat år. Inga stora förändringar av badvattenkvaliten förväntas.
  Senast uppdaterad: 2011-05-13
  Uppdaterad av: anders.hultberg@vanersborg.se
  Nästa uppdatering: 2013

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareArena FritidAdress Brättevägen 15, 462 35 VänersborgBesöks­adressBrättevägen 15, VänersborgTelefon0521-72 20 24E-postpeter.nilson@vanersborg.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMiljö- och hälsoskyddsnämndenAdress Vänersborgs kommunBesöks­adress462 85 VänersborgTelefon0521-721271E-postmiljo@vanersborg.se
  Övrigt
  Hemsidawww.vanersborg.seTelefon0521-721272E-postmiljo@vanersborg.se