Yxningen, Gusum

Yxningen, Gusum är en badplats i Valdemarsviks kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Badplatsen ligger vid sjön Yxningen i Valdemarsviks kommun. Stranden består av sand och en gräsyta finns i anslutning till badplatsen. Bryggor med badstege samt ett hopptorn finns att bada från.

Hitta hit

Kontakta Valdemarsviks kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: kommun@valdemarsvik.seTel: 0121-181 00

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-12Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-14Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-04Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-06Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-06-09Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022: Ej klassificerad
 2. 2021: Ej klassificerad
 3. 2020: Ej klassificerad
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
14:003.80.04.1Vindriktning 136grader
17:003.50.03.3Vindriktning 132grader
20:003.40.03.1Vindriktning 136grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Badvattnet Yxningen är en vacker insjö belägen i Valdemarsviks kommun. Vid badet finns en sandstrand, bryggor samt hopptorn. Badvattnet Yxningen är registrerat som sk EU-bad av Valdemarsviks kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet utgör en del av en ytvattenförekomst rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Del av ytvattenförekomsten med badvattnet samt dess provtagningspunkt visas på kartan. Badvattnet har de två senaste åren fått bedömningen utmärkt kvalitet vid klassificering enligt badvattendirektiv 2006/7/EG.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-06-21 och 2024-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Vart fjärde år pga bra vattenkvalitet
  Senast uppdaterad: 2022-03-29
  Uppdaterad av: Miljökontoret /KE

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareMiljökontoretAdress Storängsallén 20Besöks­adressYxningens Camping, GusumTelefon012118100E-postmiljo@soderkoping.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMiljökontoretAdress Storängsallén 20 SöderköpingBesöks­adressTelefon0121-18100E-postmiljo@soderkoping.se
  Övrigt
  Hemsidawww.valdemarsvik.seTelefon0121-181 00E-postkommun@valdemarsvik.se