Grännäs, Valdemarsvik

Grännäs, Valdemarsvik är en badplats i Valdemarsviks kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma. Prognos på vatten­temperatur kommer från Copernicus och uppdateras dagligen.

Badplatsen ligger på Grännäs i Valdemarsvik, Valdemarsviks kommun. Stranden består av sandstrand. Bryggor med badstege finns. En gräsyta finns i anslutning till badplatsen. Norr om stranden finns möjlighet till klippbad med ett hopptorn.

Kontakta Valdemarsviks kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: kommun@valdemarsvik.seTel: 0121-181 00

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2022-07-06Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-06-09Tjän­ligtIng­en blom­ning
2021-08-19Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
2021-08-12Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2021-08-04Otjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2021: Ej klassificerad
 2. 2020: Ej klassificerad
 3. 2019: Ej klassificerad
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
22:0011.00.01.6Vindriktning 272grader
01:0010.20.02.0Vindriktning 314grader
04:009.80.01.6Vindriktning 345grader

Dagens vattentemperatur: 12.5 °C

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Badvattnet är en del av Östersjön. Badplatsen är belägen vid Grännäs campingplats längst in i Valdemarsviken i Valdemarsvik. Vid badet finns en strand med bryggor. Badvattnet vid Grännes är registrerat som sk EU-bad av Valdemarsviks kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet utgör en del av en ytvattenförekomst - Östersjön - rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Ytvattenförekomsten med badvattnet, Grännäs, samt dess provtagningspunkt visas på karta Grännäs_id.jpg Badvattnet har de två senaste åren fått bedömningen utmärkt kvalitet vid klassificering enligt badvattendirektivet 2006/7/EG.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Ja
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens


  Senast uppdaterad: 2022-03-29
  Uppdaterad av: Miljökontoret /KE

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareMiljökontoretAdress Storängsallén 20Besöks­adressGrännäs, ValdemarsvikTelefon012118100E-postmiljo@soderkoping.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMiljökontoretAdress Besöks­adressStorängsallen 20 SöderköpingTelefon0121-18100E-postmiljo@soderkoping.se
  Övrigt
  Hemsidawww.valdemarsvik.seTelefon0121-181 00E-postkommun@valdemarsvik.se