Ekön, Gryt

Ekön, Gryt är en badplats i Valdemarsviks kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma. Prognos på vatten­temperatur kommer från Copernicus och uppdateras dagligen.

Stranden ligger i Eköns Naturreservat, Valdemarsviks kommun. Här finns även en campingplats. Stranden i sig är inte så stor men på grund av badklipporna intill är badplatsen mycket välbesökt. Stranden är cirka 30 meter lång och består mestadels av klapperstenar i olika storlekar. Stenarna fortsätter sedan även ut i vattnet. En långgrund sandstrand finns. Vid badet finns bryggor och badstege. Öster om bryggorna finns bad- och solklippor. Även i anslutning till klipporna finns på två platser en badstegar att tillgå.

Kontakta Valdemarsviks kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: kommun@valdemarsvik.seTel: 0121-181 00

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-08-09
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 15 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-12Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-14Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-04Tjän­ligtBlom­ning
2022-07-06Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-06-09Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022: Ej klassificerad
 2. 2021: Ej klassificerad
 3. 2020: Ej klassificerad
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
7:000.20.01.3Vindriktning 282grader
10:00-0.40.01.0Vindriktning 351grader
13:001.30.19.2Vindriktning 124grader

Dagens vattentemperatur: -0 °C

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Badvattnet är en del av Östersjön. Badplatsen är belägen i Eköns Naturreservat cirka 4 kilometer från Gryt i Valdemarsviks kommun. Vid badet finns en strand med bryggor samt sol- och badklippor. Badvattnet utgör en del av en ytvattenförekomst - Östersjön Ytvattenförekomsten med badvattnet, Ekön, samt dess provtagningspunkt visas på karta Ekön_id.jpg

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Ja
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens


  Senast uppdaterad: 2022-03-29
  Uppdaterad av: Miljökontoret /KE

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareMiljökontoretAdress Storängsallén 20Besöks­adressKustcamp Ekön, Ekön, GrytTelefon0121-18100E-postmiljo@soderkoping.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMiljökontoretAdress Storängsallén 20Besöks­adressSöderköpingTelefon0121-18100E-postmiljo@soderkoping.se
  Övrigt
  Hemsidawww.valdemarsvik.seTelefon0121-181 00E-postkommun@valdemarsvik.se