Testenbadet

Testenbadet är en badplats i Uppsala kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Vid Testen i Uppsala kommun ligger Testenbadet. Badet har en 35 m lång strand. Stranden utgörs av gräs och närmast vattenbrynet av sand. På badplatsen finns beachvolleyplan, dass, omklädningshytter och picknickbord.

Hitta hit

Kontakta Uppsala kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: miljoforvaltningen@uppsala.seTel: 018-7274326

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-08-14Upp­gift sak­nasBlom­ning
2023-08-09Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-08-07Otjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-31Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2023-07-26Otjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Bra kvalitet
 2. 2021:Bra kvalitet
 3. 2020:Bra kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
19:001.80.01.2Vindriktning 305grader
22:001.50.00.7Vindriktning 282grader
1:001.00.01.0Vindriktning 252grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Vid den lilla sjön Testen (1 km²) i Uppland, ligger Testenbadet. Vid badet finns 20 m strand med bryggor, flytbrygga och omklädningshytter. Badvattnet utgör en del av ytvattenförekomst Testen rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Berörda delar av ytvattenförekomsten med badvattnet Testenbadet samt dess provtagningspunkt visas på karta testenbadet_xx.jpeg.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-06-21 och 2024-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Ja

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Vart 2:e år
  Senast uppdaterad: 2023-04-25
  Uppdaterad av: Miljöförvaltningen
  Nästa uppdatering: 2023

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareUppsala kommun, StadsbyggnadsförvaltningenAdress 753 75 UppsalaBesöks­adressStationsgatan 12, UppsalaTelefon018-727 00 00E-poststadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetUppsala kommun, MiljöförvaltningAdress 753 75 UppsalaBesöks­adressStadshusgatan 2Telefon018-727 43 04E-postmiljoforvaltningen@uppsala.se
  Övrigt
  Hemsidawww.uppsala.seTelefon018-7274326E-postmiljoforvaltningen@uppsala.se