Pilsbo badplats

Pilsbo badplats är en badplats i Uppsala kommun. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Pilsbo badplats ligger vid Skofjärden i Pilsbo friluftsområde. Badplatsen har grus- och gräsytor. Det är en lång, brant backe ner till en liten strand. Det finns också fotbollsplaner, toaletter och grillplats på området.

Kontakta Uppsala kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: miljoforvaltningen@uppsala.seTel: 018-7274326

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Det finns inga provsvar från de senaste åren vid den här badplatsen.

 • Klassificering: Ej klassificerad
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022: Ej klassificerad
 2. 2021: Ej klassificerad
 3. 2020: Ej klassificerad
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
7:00-1.10.02.5Vindriktning 71grader
10:00-0.70.02.8Vindriktning 64grader
13:000.00.03.9Vindriktning 53grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Va 4:e år.
  Senast uppdaterad: 2022-06-27
  Uppdaterad av: Stadsbyggnadsförvaltningen
  Nästa uppdatering: 2026

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareUppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningenAdress Sågargatan 17A. 753 75 UppsalaBesöks­adressSågargatan 17A. 753 75 UppsalaTelefon018-727 00 00E-postuppsala.kommun@uppsala.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetSigtuna kommun, MiljöförvaltningenAdress Södergatan 20, 195 85 MärstaBesöks­adressKommunhuset - Södergatan 20, MärstaTelefon08-591 260 00E-postkontaktcenter@sigtuna.se
  Övrigt
  Hemsidawww.uppsala.seTelefon018-7274326E-postmiljoforvaltningen@uppsala.se