Fyrisån Skyttorpsbadet

Fyrisån Skyttorpsbadet är en badplats i Uppsala kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Skyttorpsbadet ligger i norra delen av Fyrisån i Uppsala. Badplatsen utgörs av en stor gräsyta. Det finns träd som ger möjlighet till skugga samt en grillplats och picknickbord. Stranden närmast vattnet utgörs av 17 meter sandstrand.

Kontakta Uppsala kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: miljoforvaltningen@uppsala.seTel: 018-7274326

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2022-08-17Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2022-08-15Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2022-07-25Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-11Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-06Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Dålig kvalitet
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2021:Tillfredsställande kvalitet
 2. 2020:Tillfredsställande kvalitet
 3. 2019:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
02:005.90.00.4Vindriktning 12grader
05:0011.00.02.4Vindriktning 32grader
08:0015.90.01.6Vindriktning 37grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Skyttorpsbadet ligger i norra delen av Fyrisån. Här finns inga bryggor. Stranden är ca 20 m. Torrtoalett finns. Parkeringsplats finns. Badvattenkvalitén har historiskt varit ojämn vid Skyttorpsbadet. Föroreningar kan uppstå vid händelser uppströms från badplatsen eller vid till exempel skyfall.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Vart 4:e år
  Senast uppdaterad: 2023-04-25
  Uppdaterad av: Miljöförvaltningen
  Nästa uppdatering: 2023

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareUppsala kommun, StadsbyggnadsförvaltningenAdress 753 75 UppsalaBesöks­adressStationsgatan 12, UppsalaTelefon018-727 00 00E-poststadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetUppsala kommun, MiljöförvaltningAdress 753 75 UppsalaBesöks­adressStadshusgatan 2Telefon018-727 43 04E-postmiljoforvaltningen@uppsala.se
  Övrigt
  Hemsidawww.uppsala.seTelefon018-7274326E-postmiljoforvaltningen@uppsala.se