Kairobadet

Kairobadet är en badplats i Upplands Väsby kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Kairo badplats i Upplands Väsby kommun är belägen vid Harvaviken i Mälaren. Badet är c:a 7000 m2 och sluttar relativt brant ner mot sandstranden. Badet är i huvudsak belagt med gräsytor utom strandkanten som består av sand. Parkeringsplats för c:a 40 bilar. En ytterligare större parkering är belägen några hundra meter från badplatsen. Toaletter och omklädningsrum finns. En föreningsdriven kiosk med glass, drycker samt enklare maträtter är öppen under badsäsongen. Från stranden och ut i vattnet finns det en ramp för rullstolar.

Hitta hit

Kontakta Upplands Väsby kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.seTel: 08-59097000

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2024-07-03
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 17 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2024-06-27Otjän­ligtIng­en blom­ning
2024-06-12Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-08-07Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-19Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-26Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Utmärkt kvalitet
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
20:0018.00.00.8Vindriktning 281grader
23:0017.10.01.1Vindriktning 291grader
2:0016.20.00.8Vindriktning 293grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Vattentemperatur vid provtagning

Kommunen har inte mätt vattentemperaturen vid den här badplatsen under de senaste två veckorna

Vattentemperatur vid senaste provtagning: 17°C (2024-07-03)

Genomsnittlig vattentemperatur vid provtagning 2020-2024

Badsäsong (juni-augusti): 19.9°C

Juni: 20°C

Juli: 19.5°C

Augusti: 20°C

Trevligt familjebad beläget c:a 3 km från tätorten Upplands Väsby. Ordinärt serviceutbud med toaletter, omklädningsrum och kioskverksamhet under badsäsong

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-06-21 och 2024-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Vart fjärde år eftersom vattenkvaliteten är utmärkt.
  Senast uppdaterad: 2023-04-13
  Uppdaterad av: Kultur- och fritidskontoret genom KSB
  Nästa uppdatering: 2023

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareKultur- och fritidskontoret genom KSBAdress 194 80 Upplands VäsbyBesöks­adressMessingen Love Almqvist Torg 1Telefon08-590 970 00E-postvasbydirekt@upplandsvasby.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetBygg- och miljökontoretAdress 194 80 Upplands VäsbyBesöks­adressAnton Tamms väg 1Telefon08-590 970 00E-postmiljokontoret@upplandsvasby.se
  Övrigt
  Hemsidawww.upplandsvasby.seTelefon08-59097000E-postvasbydirekt@upplandsvasby.se