Stigstorp

Stigstorp är en badplats i Upplands-Bro kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Här finns brygga, grillplats, wc, gungställning och sandlåda.

Hitta hit

Kontakta Upplands-Bro kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.seTel: 08-58169000

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-08-14Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
2023-08-01Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-17Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
2023-06-29Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
2023-06-05Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022: Ej klassificerad
 2. 2021: Ej klassificerad
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
12:003.50.04.0Vindriktning 136grader
15:003.10.03.2Vindriktning 122grader
18:002.90.02.5Vindriktning 116grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Sjö: Mälaren- Skarven Storlek(ha) på sjö/del bassäng av Mälaren: 2600 Bottensubstrat: Sten Markanvändning: Gräsytor

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-06-21 och 2024-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens


  Senast uppdaterad: 2020-07-09
  Uppdaterad av: Miljöavdelningen

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareFritidsavdelningenAdress Upplands-Bro kommun, Brohuset, 197 30 BroBesöks­adressBrohuset, 197 30 BroTelefon08-581 690 94E-postmaria.palm@upplands-bro.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMiljöavdelningenAdress Upplands-Bro kommun, Furuhällsplan 1, 196 81 KungsängenBesöks­adressFuruhällsplan 1, 196 40 KungsängenTelefon08-58169000E-postBygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se
  Övrigt
  Hemsidawww.upplands-bro.seTelefon08-58169000E-postbygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se