Hällkana

Hällkana är en badplats i Upplands-Bro kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Här finner ni flera grillplatser, stora grönytor, beachvolleybollplan samt ett café tillhörande friluftsgården. Friluftsgården går att hyra av skolor och föreningar. Längre bort finns även ett hundbad.

Hitta hit

Kontakta Upplands-Bro kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.seTel: 08-58169000

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-08-14Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2023-08-01Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
2023-07-17Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
2023-06-29Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
2023-06-05Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022: Ej klassificerad
 2. 2021: Ej klassificerad
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
2:00-0.80.03.7Vindriktning 41grader
5:00-1.00.03.7Vindriktning 44grader
8:00-1.40.02.8Vindriktning 40grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Sjö: Lejondalssjön Storlek(ha) på sjö/del bassäng av Mälaren: 272 Bottensubstrat: Sand, omsättningstid 7 år Markanvändning: Gräsytor, naturreservat Beskrivning: Eutrotrof Främmande arter: signalkräfta, smal vattenpest

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-06-21 och 2024-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens


  Senast uppdaterad: 2020-07-09
  Uppdaterad av: Miljöavdelningen

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareFritidsavdelningenAdress Upplands-Bro kommun, Brohuset, 197 30 BroBesöks­adressBrohuset, 197 30 BroTelefon08-581 690 94E-postmaria.palm@upplands-bro.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMiljöavdelningenAdress Upplands-Bro kommun, Furuhällsplan 1, 196 81 KungsängenBesöks­adressFuruhällsplan 1, 196 40 KungsängenTelefon08-58169000E-postBygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se
  Övrigt
  Hemsidawww.upplands-bro.seTelefon08-58169000E-postbygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se