Frölunda, vid grillhus (sandstrand)

Frölunda, vid grillhus (sandstrand) är en badplats i Upplands-Bro kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Frölunda badplats och naturreservat är ett utmärkt utflyktsmål på cykelavstånd från Kungsängen. Det finns två ställen att bada på, ett litet klippbad och en sandstrand. Här finns markerade leder, grillhus och handikapptoalett under sommarhalvåret.

Kontakta Upplands-Bro kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.seTel: 08-58169000

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-08-25
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 18.7 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-08-14Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
2023-08-01Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
2023-07-17Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
2023-06-29Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
2023-06-05Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022: Ej klassificerad
 2. 2021: Ej klassificerad
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
9:00-1.30.05.6Vindriktning 10grader
12:00-2.30.26.0Vindriktning 9grader
15:00-1.90.04.9Vindriktning 336grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Sjö: Mälaren- Görväln Storlek(ha) på sjö/del bassäng av Mälaren: 7300 Bottensubstrat: Sand Markanvändning: Klippor, skog, naturreservat

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens


  Senast uppdaterad: 2020-07-09
  Uppdaterad av: Miljöavdelningen

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareFritidsavdelningenAdress Upplands-Bro kommun, Brohuset, 197 30 BroBesöks­adressBrohuset, 197 30 BroTelefon08-581 690 94E-postmaria.palm@upplands-bro.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMiljöavdelningenAdress Upplands-Bro kommun, Furuhällsplan 1, 196 81 KungsängenBesöks­adressFuruhällsplan 1, 196 40 KungsängenTelefon08–58169000E-postBygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se
  Övrigt
  Hemsidawww.upplands-bro.seTelefon08-58169000E-postbygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se