Stöcksjöbadet

Stöcksjöbadet är en badplats i Umeå kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Stöcksjön ligger c:a 9 km söder om centrala Umeå. Badplatsen ligger i den norra delen av sjön. Stranden är varierande sand och gräs. Sandremsan är c:a 10 meter och strandzonen är c:a 200 meter. En brygga finns.

Kontakta Umeå kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: miljoochhalsoskydd@umea.seTel: 090-161000

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-08-08
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Upp­gift sak­nas
 • Vatten­temp­eratur: 20 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-08-07Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-17Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-26Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
2022-08-01Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-18Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Utmärkt kvalitet
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2021:Utmärkt kvalitet
 2. 2020:Utmärkt kvalitet
 3. 2019:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
00:0012.50.03.6Vindriktning 216grader
03:0011.40.02.4Vindriktning 228grader
06:009.40.01.9Vindriktning 231grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

I den norra delen av sjön finns Stöcksjöbadet. Det är en trevlig strand där det är lugnt och skönt för familjer. Här finns en lagom stor strand med en badbrygga som uppskattas av barnen. Här kan du också enkelt hänga med dina kompisar, grilla på grillplatsen eller spela beachvolleyboll.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-07-15 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Vartannat år eller vid behov
  Senast uppdaterad: 2022-07-01
  Uppdaterad av: Ylva Bergström
  Nästa uppdatering: 2024

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareUmeå FritidAdress Strömv 4-6, 901 32 UmeåBesöks­adressStrömv 4-6, 901 32 UmeåTelefon090-161000E-postfritiddrift@umea.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMiljö- och hälsoskydd/ Umeå kommunAdress Skolg 31 A, 901 84 UmeåBesöks­adressSkolg 31 A, 901 84 UmeåTelefon090-161000E-postmiljoochhalsoskydd@umea.se
  Övrigt
  Hemsidawww.umea.se/umeakommun/kulturochfritid/idrottmotionochfriluftsliv/friluftslivochmotion/badplatserTelefon090-161000E-postmiljoochhalsoskydd@umea.se