Nydalasjön

Nydalasjön är en badplats i Umeå kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Nydalasjön ligger strax öster om centrala Umeå. Badplatsen finns i den norra delen av sjön. Den har en c:a 15 meter bred sandremsa och stora gräsytor högre upp. Strandzonen är c:a 250 meter. En brygga finns. I anslutning finns ett utomhusbad Umelagun, campingplats, motionsspår, tennisbanor, sportfält och lekland.

Hitta hit

Kontakta Umeå kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: miljoochhalsoskydd@umea.seTel: 090-161000

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-24Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-17Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2023-06-26Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2022-08-02Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-22Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
11:000.80.04.3Vindriktning 193grader
14:000.60.03.9Vindriktning 193grader
17:000.40.01.8Vindriktning 178grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Nydalabadet består av både en strand och ett tempererat utomhusbad (Umelagun). Vid stranden, som ligger i perfekt söderläge, finns även en badbrygga. Det finns stora gräsytor för picknick och solning och även omklädningsrum med duschar och toaletter.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-07-15 och 2024-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Vartannat år eller vid behov
  Senast uppdaterad: 2022-07-01
  Uppdaterad av: Ylva Bergström
  Nästa uppdatering: 2024

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareUmeå fritidAdress Strömv 4-6, 90132 UmeåBesöks­adressStrömv 4-6, 90132 UmeåTelefon090- 161000E-postfritiddrift@umea.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMiljö- och hälsoskydd/ Umeå kommunAdress Skolg 31 A. 901 84 UmeåBesöks­adressSkolg 31 A. 901 84 UmeåTelefon090-161000E-postmiljoochhalsoskydd@umea.se
  Övrigt
  Hemsidawww.umea.se/umeakommun/kulturochfritid/idrottmotionochfriluftsliv/friluftslivochmotion/badplatserTelefon090-161000E-postmiljoochhalsoskydd@umea.se