Lövösundet

Lövösundet är en badplats i Umeå kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Gräsyta Grillplats, omklädningsrum, utedass

Hitta hit

Kontakta Umeå kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: miljoochhalsoskydd@umea.seTel: 090-161000

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-08-07Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-17Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-27Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-03Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-18Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Utmärkt kvalitet
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020: Ej klassificerad
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
13:0014.20.23.9Vindriktning 51grader
16:0014.02.85.6Vindriktning 28grader
19:0013.30.95.6Vindriktning 61grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Vattentemperatur vid provtagning

Kommunen har inte mätt vattentemperaturen i år

Vattentemperatur vid senaste provtagning: 19°C (2023-08-09)

Genomsnittlig vattentemperatur vid provtagning 2020-2023

Badsäsong (juni-augusti): 19°C

Juni: 20.3°C

Juli: 16.7°C

Augusti: 19.4°C

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-07-15 och 2024-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Vartannat år eller vid behov
  Senast uppdaterad: 2022-07-01
  Uppdaterad av: Ylva Bergström
  Nästa uppdatering: 2024

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareUmeå FritidAdress Strömv 4-6, 901 32 UmeåBesöks­adressStrömv 4-6, 901 32 UmeåTelefon090-161000E-postfrittiddrift@umea.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMiljö- och hälsoskydd, Umeå kommunAdress Skolg 31 A, 901 84 UmeåBesöks­adressSkolg 31 A, 901 84 UmeåTelefon090-161000E-postmiljoochhalsoskydd@umea.se
  Övrigt
  Hemsidawww.umea.se/umeakommun/kulturochfritid/idrottmotionochfriluftsliv/friluftslivochmotion/badplatserTelefon090-161000E-postmiljoochhalsoskydd@umea.se