Ätran Trädet

Ätran Trädet är en badplats i Ulricehamns kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Badet ligger alldeles intill banvallen-cykelvägen mellan Ulricehamn och Falköping. Utrustning på badplatsen: Torrtoalett Bryggor Gungor Grillplats Omklädning: dam och herr

Kontakta Ulricehamns kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: kommun@ulricehamn.seTel: 0321-595000

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-08-15
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt med an­märk­ning
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 15 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-31Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
2023-07-24Otjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-04Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2023-06-14Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-02Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022: Dålig kvalitet
 2. 2021: Dålig kvalitet
 3. 2020: Dålig kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
0:000.40.04.7Vindriktning 84grader
3:000.50.04.6Vindriktning 84grader
6:000.50.04.5Vindriktning 84grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Övrigt
  Hemsidawww.ulricehamn.seTelefon0321-595000E-postkommun@ulricehamn.se