Saxenhof

Saxenhof är en badplats i Uddevalla kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Det är en relativt stor badplats med i snitt 200 badande per dag. Badet ligger i en vik med långgrund strand och klippor. Stora gräsytor. Lekplats.

Kontakta Uddevalla kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: samhallsbyggnad@uddevalla.seTel: 0522-696000

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-08-11
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Upp­gift sak­nas
 • Vatten­temp­eratur: 18 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-31Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
2023-07-17Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
2023-07-12Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
2023-07-03Tjän­ligt med an­märk­ningUpp­gift sak­nas
2023-06-12Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
7:00-7.20.01.5Vindriktning 44grader
10:00-3.90.01.8Vindriktning 56grader
13:00-6.40.01.4Vindriktning 61grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Badvattnet är beläget i V:a Götaland 10 km. söder om Uddevalla centrum. Ca 50 m. strand och klippor. Vid badet finns hopptorn, brygga och stegar. Badplatsen är registrerad som EU bad av Uddevalla Kommun enligt direktiv 2006/7/EG.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Vart fjärde år pga. utmärkt kvalité senaste två åren.
  Senast uppdaterad: 2011-03-21
  Uppdaterad av: Mathias Blixt
  Nästa uppdatering: 2015-03-24

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareKultur och Fritid Uddevalla KommunAdress Stadshuset 45181 UddevallaBesöks­adressStadshusetTelefon0522-69 60 00E-postmalin.bengtsson@uddevalla.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMiljö och Stadsbyggnad Uddevalla kommunAdress Varvsvägen 1, 451 81 UDDEVALLABesöks­adressVarvsvägen 1Telefon0522-69 60 00E-postmiljostadsbyggnad@uddevalla.se
  Övrigt
  Hemsidawww.uddevalla.seTelefon0522-696000E-postsamhallsbyggnad@uddevalla.se