Hafstens camping

Hafstens camping är en badplats i Uddevalla kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma. Prognos på vatten­temperatur kommer från Copernicus och uppdateras dagligen.

Badet består av fin sandstrand, lite gräsytor vid sidorna och några berghällar. Ovanför stranden finns möjlighet för skugga av fina tallar.Badet har fin botten av sand,lagom djupt för både vuxna och barn

Hitta hit

Kontakta Uddevalla kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: samhallsbyggnad@uddevalla.seTel: 0522-696000

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-18Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-05Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-12Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-10Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-20Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
19:002.80.01.7Vindriktning 165grader
22:002.80.01.7Vindriktning 142grader
1:003.60.13.0Vindriktning 150grader

Dagens vattentemperatur: -1 °C

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Badet ligger vackert belägen med utsikt över Nötesundsbron 20km vä om Uddevalla centrum på en 100m lång sandstrand vid Hafstensfjorden. Badplatsen Hafstens camping är registrerad som EU-bad av Uddevalla kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet utgör en del av ytvattenförekomsten Havstensfjorden.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-06-21 och 2024-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Vart fjärde år pga. utmärkt kvalité senaste två åren.
  Senast uppdaterad: 2011-05-16
  Uppdaterad av: Mathias Blixt
  Nästa uppdatering: 2015-03-01

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareHafsten Resort ABAdress Hafsten 120Besöks­adress45196 UddevallaTelefon0522-644117E-postingela@hafsten.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMiljö och StadsbyggnadAdress Varvsvägen 1, 451 81 UDDEVALLABesöks­adressVarvsvägen 1Telefon0522-69 60 00E-postmiljostadsbyggnad@uddevalla.se
  Övrigt
  Hemsidawww.uddevalla.seTelefon0522-696000E-postsamhallsbyggnad@uddevalla.se