Trosa Havsbad

Trosa Havsbad är en badplats i Trosa kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Trosa Havsbad ligger i södra delen av Öbolandet, ca 3 km söder om Trosa centrum. Badvattnet i Trosa Havsbad är registrerat som ett EU-bad av Trosa kommun enligt direktivet 2006/7/EG. Havsbadet erbjuder en trivsam miljö med hopptorn, bryggor, 50 m lång sandstrand och klippor. Campingen öppnar i mitten av april och stänger i slutet av september (besök Trosa Havsbad och Campings hemsida för exakta datum) http://www.trosahavsbad.se/

Kontakta Trosa kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: trosa@trosa.seTel: 0156-52000

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-08-10
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 15 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-27Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-13Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-29Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-15Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-11Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
19:00-9.90.01.8Vindriktning 308grader
22:00-9.90.01.7Vindriktning 304grader
1:00-9.80.01.4Vindriktning 268grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Havsbadet ligger på Trosa camping och har en sandstrand med lerbotten. Gräsytor och klippor finns i anslutning till bryggor och strand. En mindre småbåtshamn ligger i närheten av badplatsen.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Ja
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Ja

 1. 1. Utsläpp från båt

  Båttrafik förekommer

  Föroreningens frekvens

  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

Uppdateringsfrekvens: Vart 4:e år under förutsättning att badvattnet minst uppfyller bra kvalitet
Senast uppdaterad: 2020-04-29
Uppdaterad av: Susanne Wase Smith
Nästa uppdatering: 2021

Kontakta din kommun om du har frågor om:

 • provtagning vid en badplats
 • det går att bada
 • förbättringar av badvattenkvaliteten.
Ansvarig förvaltning på kommun
Verk­samhets­utövareTrosa KommunAdress 619 80 TrosaBesöks­adressVästra Långgatan 5Telefon0156-52000E-posttrosa@trosa.se
Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
Till­syns­mynd­ighetMiljönämnden Trosa kommunAdress 619 80 TrosaBesöks­adressVästra Långgatan 5Telefon0156-52000E-postmiljokontoret@trosa.se
Övrigt
Hemsidawww.trosa.seTelefon0156-52000E-posttrosa@trosa.se