Sillebadet

Sillebadet är en badplats i Trosa kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Sillebadet är en kommunal badplats som är beläget vid sjön Sillen. Badet har en mindre sandstrand samt gräsytor. Det finns toaletter och omklädningshytter på området. Brygga och hopptorn finns.

Hitta hit

Kontakta Trosa kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: trosa@trosa.seTel: 0156-52000

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-27Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-13Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-29Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-15Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-11Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
12:006.10.03.2Vindriktning 11grader
15:006.70.02.5Vindriktning 9grader
18:003.20.00.9Vindriktning 29grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme.

SIllebadet ligger vid en sjö. MIndre sandstrand med lerbotten. Gräsplan finns i anslutning till stranden. I närheten finns fastigheter med enskilda avlopp.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-06-21 och 2024-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Ja
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Ja

 1. 1. Fågelträck

  Gäss förekommer på badplatsen

  Föroreningens frekvens

  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

Uppdateringsfrekvens: Vid behov
Senast uppdaterad: 2020-04-29
Uppdaterad av: Susanne Wase Smith
Nästa uppdatering: Vid behov

Kontakta din kommun om du har frågor om:

 • provtagning vid en badplats
 • det går att bada
 • förbättringar av badvattenkvaliteten.
Ansvarig förvaltning på kommun
Verk­samhets­utövareTrosa kommunAdress 619 80 TrosaBesöks­adressVästra Långgatan 5Telefon0156-52000E-posttrosa@trosa.se
Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
Till­syns­mynd­ighetMiljönämndenTrosa kommunAdress 619 80 TrosaBesöks­adressVästra Långgatan 5Telefon0156-52000E-postmiljokontoret@trosa.se
Övrigt
Hemsidawww.trosa.seTelefon0156-52000E-posttrosa@trosa.se