Borgmästarholmen

Borgmästarholmen är en badplats i Trosa kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma. Prognos på vatten­temperatur kommer från Copernicus och uppdateras dagligen.

Ett sandstrandsbad med anor från 1949 som restaurerats 2018. Borgmästarholmen ligger på nordöstra delen av Edanö i ett Natura 2000-område och har en nyanlagd sandstrand. Toalett och bilparkering finns i anslutning till badplatsen. Efter bron är det första vägen till vänster (Svartviksvägen) och efter cirka 300 meter kommer du fram till Borgmästarholmen.

Kontakta Trosa kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: trosa@trosa.seTel: 0156-52000

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-08-10
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 15.2 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-27Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
2023-07-13Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-29Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-15Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-11Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020: Ny badplats
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
9:00-1.60.24.9Vindriktning 359grader
12:00-2.20.35.8Vindriktning 5grader
15:00-1.40.05.7Vindriktning 348grader

Dagens vattentemperatur: 2 °C

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Ett sandstrandsbad med lerbotten som ligger mitt i ett Natura 2000-område. Gräsmatta och skog ligger i anslutning till stranden.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Ja
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Ja

 1. 1. Fågelträck

  Gäss förekommer vid badplatsen

  Föroreningens frekvens

  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

Uppdateringsfrekvens: Vid behov
Senast uppdaterad: 2020-04-29
Uppdaterad av: Susanne Wase Smith
Nästa uppdatering: Vid behov

Kontakta din kommun om du har frågor om:

 • provtagning vid en badplats
 • det går att bada
 • förbättringar av badvattenkvaliteten.
Ansvarig förvaltning på kommun
Verk­samhets­utövareTrosa kommunAdress 619 80 TROSABesöks­adressVästra Långgatan 5Telefon0156-52000E-posttrosa@trosa.se
Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
Till­syns­mynd­ighetMiljönämnden Trosa kommunAdress 619 80 TROSABesöks­adressVästra Långgatan 5Telefon0156-52000E-postmiljokontoret@trosa.se
Övrigt
Hemsidawww.trosa.seTelefon0156-52000E-posttrosa@trosa.se