Öresjö, Phoenix

Öresjö, Phoenix är en badplats i Trollhättans stad som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Fem kilometer väster om Trollhättan ligger sjön Öresjö. Den är ca 11 km2 stor och 31 m djup. Flera kommuner angränsar till sjön. Den är en del i Uddevalla kommuns dricksvattenförsörjning och ingår i ett vattenskyddsområde. Vidare är sjön sedan 2015 ett skyddsområde för flodkräfta. Vid sjöns östra sida ligger två väl iordningsställda badplatser, Phoenix och Munkeboviken. Avståndet dess emellan är 400 m och är sammanbunden med en bryggpromenad. Vid den större badplatsen Phoenix finns kiosk, toaletter, grillplatser, lekplats, rutschkana, beachvolleybollplan, sand- och gräsytor, berghällar, bad från långgrund strand och brygga samt handikappanpassad ramp ned i vattnet. Vid den mindre badplatsen Munkebo finns toalett, lekplats, grillplatser, flytbryggor, handikappanpassad ramp ned i vattnet, långgrund strand, sand- och gräsytor mm Länk badvattentemperatur: https://webiot.iioote.io/dashboard/a7ba5b50-9283-11e9-b144-1de8d9b8882a?publicId=c4e0f8a0-41a8-11e9-96b4-dd16d74cbb65

Kontakta Trollhättans stad om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: kulturfritid@trollhattan.seTel: 0520-495000

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2022-07-26Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-14Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2022-06-28Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-06-07Tjän­ligtIng­en blom­ning
2021-08-16Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Utmärkt kvalitet
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2021:Utmärkt kvalitet
 2. 2020:Utmärkt kvalitet
 3. 2019:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
23:0010.80.00.5Vindriktning 219grader
02:009.30.01.1Vindriktning 185grader
05:0012.00.01.9Vindriktning 206grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Fem kilometer väster om Trollhättan ligger sjön Öresjö. Den är ca 11 km2 stor och 31 m djup. Flera kommuner angränsar till sjön. Den är en del i Uddevalla kommuns dricksvattenförsörjning och ingår i ett vattenskyddsområde. Vidare är sjön sedan 2015 ett skyddsområde för flodkräfta. Vid sjöns östra sida ligger två väl iordningsställda badplatser, Phoenix och Munkeboviken. Avståndet dess emellan är 400 m och är sammanbunden med en bryggpromenad. Badplatserna är Trollhättans mest välbesökta. Vid den större badplatsen Phoenix finns kiosk, toaletter, grillplatser, lekplats, rutschkana, beachvolleybollplan, sand- och gräsytor, berghällar, bad från långgrund strand och brygga samt handikappanpassad ramp ned i vattnet. Det finns områden för aktiviteter och även lugna delar. Vid den mindre badplatsen Munkebo finns toalett, lekplats, grillplatser, flytbryggor, handikappanpassad ramp ned i vattnet, långgrund strand, sand- och gräsytor mm

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Vart fjärde år
  Senast uppdaterad: 2023-04-14
  Uppdaterad av: Kultur- och fritidsförvaltningen samt Miljöförvaltningen
  Nästa uppdatering: 2027

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareKultur- och fritidsförvaltningenAdress Gärdhemsvägen 9, 461 83 TrollhättanBesöks­adressGärdhemsvägen 9, 461 83 TrollhättanTelefon0520-496460E-postreine.lundgren@trollhattan.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMiljökontoretAdress Gärdhemsvägen 9, 461 83 TrollhättanBesöks­adressGärdhemsvägen 9, 461 83 TrollhättanTelefon0520-496777E-postmiljo@trollhattan.se
  Övrigt
  Hemsidawww.trollhattan.seTelefon0520-495000E-postkulturfritid@trollhattan.se