Hättebaden

Hättebaden är en badplats i Tranås kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Badplatsen ligger i sjön Sommen i Tranås kommun, det är kommunens största badplats med ca 400 badande per dag. Badet ligger på en udde och en vik. I viken är det ca 300 meter sandstrand och stenbotten. Ute på badplatsens udde och några meter upp från sandstranden i viken finns stora gräsytor. Badet är inte långgrunt, utanför bryggan är djupet mer än två meter. Siktdjupet är normalt större än tre meter. Växtligheten kring badet är mest tall och björk.

Kontakta Tranås kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: kultur-fritid@tranas.seTel: 0140-681 00

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-08-08
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 17.5 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-25Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-11Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
2023-06-27Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
2023-06-13Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-12Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
 • Klassificering: Bra kvalitet
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2021:Utmärkt kvalitet
 2. 2020:Utmärkt kvalitet
 3. 2019:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
11:0014.00.04.9Vindriktning 262grader
14:0014.70.04.0Vindriktning 257grader
17:0012.10.02.2Vindriktning 242grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Badplatsen ligger i sjön Sommen i Tranås kommun, det är kommunens största badplats med ca 400 badande per dag. Badet ligger på en udde och en vik ca 4 km från Tranås centrum. Badet består av en ca 300 m lång sandstrand med delvis stenbotten. Ytorna vid stranden består av stora gräsytor. Badet är inte långgrunt, utanför bryggan är djupet mer än två meter. Siktdjupet är normalt större än två och en halvmeter.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Ja
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Ja

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Bör uppdateras var 4 år.
  Senast uppdaterad: 2022-07-19
  Uppdaterad av: Monica Ryttman
  Nästa uppdatering: 2026-03-25

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareKultur och Fritidsnämnden Tranås kommunAdress 573 82 TranåsBesöks­adressKultur och Fritidsförvaltningen, Eriksbergs museum, Storgatan 54Telefon0140-68100E-postkultur-fritid@tranas.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetBygg- och miljönämndenAdress 573 82 TranåsBesöks­adressStorgatan 52Telefon0140-681 51E-postBM@tranas.se
  Övrigt
  Hemsidawww.tranas.seTelefon0140-681 00E-postkultur-fritid@tranas.se