Övre Fryken Bredviken

Övre Fryken Bredviken är en badplats i Torsby kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Bad med sandstrand och sandbotten. Bryggor och rutschkana finns. Kiosk och restaurang finns på nära avstånd.

Hitta hit

Kontakta Torsby kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: mbr@torsby.seTel: 0560-160 00

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-18Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-12Otjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-14Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-10Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-13Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020: Ej klassificerad
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
15:001.20.02.9Vindriktning 61grader
18:00-2.20.01.5Vindriktning 58grader
21:00-0.50.02.3Vindriktning 64grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-06-21 och 2024-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens


  Senast uppdaterad: 2020-04-27

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareTorsby CampingAdress Besöks­adressTelefonE-post
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMiljö-, bygg-, och räddningsnämndenAdress 5. Miljö- och byggkontoretBesöks­adressNya torget 8, 685 80 TorsbyTelefon0560 160 60E-postmbr@torsby.se
  Övrigt
  Hemsidawww.torsby.seTelefon0560-160 00E-postmbr@torsby.se