Iglasjön

Iglasjön är en badplats i Torsås kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Iglasjön är belägen ca 11 km sydväst om Torsås. En mysig insjö med brygga och grillplats. Storleksmässigt mäter den åtta hektar, har ett medeldjup på 1,5 m och mäter som mest ett djup på 2,5 meter.

Kontakta Torsås kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: info@torsas.seTel: 010- 35 33 100

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-08-08
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 15 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-25Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-11Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-27Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-13Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-09Tjän­ligtBlom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
1:001.50.03.7Vindriktning 98grader
4:001.50.03.6Vindriktning 97grader
7:001.50.03.5Vindriktning 95grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Iglasjön är belägen ca 11 km sydväst om Torsås och är en humussjö.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetTorsås Kommun, SamhällsbyggnadsförvaltningenAdress BOX 503, 385 25 TorsåsBesöks­adressKalmarvägen 4Telefonvxl. 0486-33100E-postinfo@torsas.se
  Övrigt
  Hemsidawww.torsas.seTelefon010- 35 33 100E-postinfo@torsas.se