Bruksdammen

Bruksdammen är en badplats i Tidaholms kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Är belägen nära väg 26 norr om Tidaholm i riktning mot Skövde. Bruksdammen har sina anor från den tiden då Övertorps alunbruk var beläget runt denna plats. Vattnet i sjön användes då till släckningen av alunet när det brändes. Sjön är en klar källsjö med sikt till botten. I Bruksdammen finns en flytbrygga där en tvärbrygga avgränsar från det djupa. Gräsmatta med liten del sandstrand för lek. Badplatsen är utrustad med grill, bänkbord och omklädningsrum.

Kontakta Tidaholms kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: samhallsbyggnad@tidaholm.seTel: 0502-606010

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-07-27
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 18.8 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-13Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-28Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-05-29Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-14Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-06-30Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Ej klassificerad
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2021: Ej klassificerad
 2. 2020: Ej klassificerad
 3. 2019: Ej klassificerad
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
08:009.50.81.0Vindriktning 132grader
11:009.03.63.7Vindriktning 24grader
14:008.60.41.8Vindriktning 340grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Övrigt
  Hemsidawww.tidaholm.seTelefon0502-606010E-postsamhallsbyggnad@tidaholm.se