Gamla Örlenbadet

Gamla Örlenbadet är en badplats i Tibro kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Gamla Örlenbadet ligger i södra kanten av sjön Örlen ca 7 km öster om Tibro tätort. Här finns sandstrand och rejäla gräsytor, bryggor och hopptorn. Service: 2 bryggor varav en med hopptorn med tre avsatser, 4 toaletter varav en är tillgänglighetsanpassad, kiosk öppen mellan 10.00-22.00 under perioden maj till september, litet lekhus, gräsyta med två fotbollsmål, två omklädningsrum.

Kontakta Tibro kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: tobias.ekman@tibro.seTel: 0504-18272

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-08-01
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 18 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-18Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-04Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-07Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-02Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-19Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
23:000.51.16.2Vindriktning 88grader
2:00-0.90.03.5Vindriktning 40grader
5:00-1.30.03.5Vindriktning 38grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Badplatsen, Gamla Örlenbadet, ligger i södra delen av sjön Örlen. Örlen är ca 1 400 ha stor och avvattnar norrut via Örlan till sjön Viken. Huvudavrinningsområdet är Motala ström och tillhör Södra Östersjöns vattendistrikt. Bottensubstrat: Sand. Inga kända föroreningskällor förutom viss risk från omkringliggande sommarstugors avloppsanläggningar.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: varje år
  Senast uppdaterad: 2021-07-05
  Uppdaterad av: Tobias Ekman
  Nästa uppdatering: 2022-07-05

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareTibro kommun, Kultur och fritidsförvaltningenAdress 543 80 TibroBesöks­adressGymnasiegatan 29, 543 80 TibroTelefon0504-180 00 Kultur och fritidsförvaltningenE-postkultur_och_fritidsnämnden@tibro.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMiljösamverkan östra SkaraborgAdress 541 83 SkövdeBesöks­adressHertig Johans torg 2, 541 30 SkövdeTelefon0500-49 36 30E-postmiljoskaraborg@skovde.se
  Övrigt
  Hemsidawww.tibro.seTelefon0504-18272E-posttobias.ekman@tibro.se