Tanum Strand

Tanum Strand är en badplats i Tanums kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

På Tanumstrands badplats finns sandstrand, badbrygga och en beachvollybollplan. Badplatsen är tillgänglighetsanpassad med handikapp-ramp ner i vattnet. Det finns toaletter och närhet till minigolfbana. Köp gärna en kall dricka eller en glass i kiosken efter doppet.

Hitta hit

Kontakta Tanums kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: tn.diarium@tanum.seTel: 0525-180 00

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2024-07-16
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt med an­märk­ning
 • Alg­före­komst: Upp­gift sak­nas
 • Vatten­temp­eratur: 18 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2024-06-11Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
2023-08-15Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-08-01Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-18Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2023-06-13Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Bra kvalitet
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Bra kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
23:0015.90.00.9Vindriktning 103grader
2:0015.30.00.7Vindriktning 86grader
5:0016.90.01.6Vindriktning 357grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Vattentemperatur vid provtagning

Vattentemperatur vid senaste provtagning: 18°C (2024-07-16)

Genomsnittlig vattentemperatur vid provtagning 2020-2024

Badsäsong (juni-augusti): 17.3°C

Juni: 16.6°C

Juli: 17.6°C

Augusti: 17.6°C

Västerhavet rakt utanför Berg och grus/sandbotten Berg och stor gräsmatta som klipps mycket regelbundet. Tillsyn två eller fler gånger i veckan under badsäsong. Badbrygga och flyflotte finns vid badplatsen.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-06-21 och 2024-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

 1. 1. Dagvatten

  Röret ligger strax utanför badplatsens område. Vattnet är brunt men innehåller inget annat än naturliga ämnen har det visat sig vid flera tester.

  Föroreningens frekvens

  Vid regn rinner här dagvatten från området ovanför.
  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

Uppdateringsfrekvens: 1 gång per år
Senast uppdaterad: 2021-06-29
Uppdaterad av: Elisabeth Holmqvist
Nästa uppdatering: 1 juni 2022

Kontakta din kommun om du har frågor om:

 • provtagning vid en badplats
 • det går att bada
 • förbättringar av badvattenkvaliteten.
Ansvarig förvaltning på kommun
Verk­samhets­utövareFastighetsavdelningenAdress 45781 TanumshedeBesöks­adressStoremyrsvägen 2Telefon0525-18000E-postkommun@tanum.se
Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
Till­syns­mynd­ighetMiljöavdelningenAdress 45781 TanumshedeBesöks­adressStoremyrsvägen 2Telefon0525-18000E-postkommun@tanum.se
Övrigt
Hemsidawww.tanum.seTelefon0525-180 00E-posttn.diarium@tanum.se