Grönemad

Grönemad är en badplats i Tanums kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma. Prognos på vatten­temperatur kommer från Copernicus och uppdateras dagligen.

På Grönemads badplats finns en härlig sandstrand och badbrygga. Tillgång till rullstolsanpassad toalett finns.

Kontakta Tanums kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: tn.diarium@tanum.seTel: 0525-180 00

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2022-07-19Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2022-07-05Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-06-21Tjän­ligtIng­en blom­ning
2021-08-24Tjän­ligtIng­en blom­ning
2021-08-03Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Ny badplats
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2021: Ny badplats
 2. 2020: Ej klassificerad
 3. 2019: Ej klassificerad
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
13:0020.90.06.4Vindriktning 91grader
16:0020.90.05.3Vindriktning 92grader
19:0019.50.05.4Vindriktning 83grader

Dagens vattentemperatur: 16.6 °C

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Västerhavet rakt utanför Berg och grus/sandbotten Grus/sand och mindre gräsmatta som klipps mycket regelbundet. Tillsyn två eller fler gånger i veckan under badsäsong. Badbrygga finns vid badplatsen.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

 1. 1. Naturlig bäck

  Naturlig bäck som rinner ut i havet

  Föroreningens frekvens

  Inte mycket vatten som kommer här. Mest när det regnar mycket. Bäcken är naturlig och har inte, så vitt vi vet, rörts under de senaste årtionden.
  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Hög

Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

Uppdateringsfrekvens: 1 gång per år
Senast uppdaterad: 2021-06-29
Uppdaterad av: Elisabeth Holmqvist
Nästa uppdatering: 1 juni 2022

Kontakta din kommun om du har frågor om:

 • provtagning vid en badplats
 • det går att bada
 • förbättringar av badvattenkvaliteten.
Ansvarig förvaltning på kommun
Verk­samhets­utövareFastighetsavdelningenAdress 45781 TanumshedeBesöks­adressStoremyrsvägen 2Telefon0525-18000E-postkommun@tanum.se
Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
Till­syns­mynd­ighetMiljöavdelningenAdress 45781 TanumshedeBesöks­adressStoremyrsvägen 2Telefon0525-18000E-postkommun@tanum.se
Övrigt
Hemsidawww.tanum.seTelefon0525-180 00E-posttn.diarium@tanum.se