Grebbestad

Grebbestad är en badplats i Tanums kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

På Grebbestads badplats finns sandstrand, badbrygga och ett hopptorn några hundra meter bort. Här finns närhet till restauranger och butiker. På badplatsen finns toaletter och dusch. HK parkering intill samt 320m till gratis långtidsparkering

Hitta hit

Kontakta Tanums kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: tn.diarium@tanum.seTel: 0525-180 00

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-08-01Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-18Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2023-06-13Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-16Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-08Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Bra kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
10:005.60.04.5Vindriktning 77grader
13:005.00.34.9Vindriktning 85grader
16:004.60.43.7Vindriktning 85grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Västerhavet rakt utanför Grus/sandbotten Stor gräsmatta som klipps mycket regelbundet. Tillsyn två eller fler gånger i veckan under badsäsong. Badbrygga finns vid badplatsen.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-06-21 och 2024-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

 1. 1. Dagvattenkullvert

  Dagvatten från ovanliggande område.

  Föroreningens frekvens

  Vid mycket regn rinner här vattnet ut i havet
  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

  Vidtagna åtgärder
  1. Under 2019-2020 har vi förlängt röret ut i havet samt skapat en större "kammare" som ska fånga upp vattnet innan det når havet. På så sätt kan mycket av det som tidigare rann ut i havet filtreras ner i marken.

   Ansvarig utförare: Tanums kommun

   Datum utfört: 2019-11-01

Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

Uppdateringsfrekvens: 1 gång per år
Senast uppdaterad: 2021-06-29
Uppdaterad av: Elisabeth Holmqvist
Nästa uppdatering: 1 juni 2022

Kontakta din kommun om du har frågor om:

 • provtagning vid en badplats
 • det går att bada
 • förbättringar av badvattenkvaliteten.
Ansvarig förvaltning på kommun
Verk­samhets­utövareFastighetsavdelningenAdress 45781 TanumshedeBesöks­adressStoremyrsvägen 2Telefon0525-18000E-postkommun@tanum.se
Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
Till­syns­mynd­ighetMiljöavdelningenAdress 45781 TanumshedeBesöks­adressStoremyrsvägen 2Telefon0525-18000E-postkommun@tanum.se
Övrigt
Hemsidawww.tanum.seTelefon0525-180 00E-posttn.diarium@tanum.se