Badholmen

Badholmen är en badplats i Tanums kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma. Prognos på vatten­temperatur kommer från Copernicus och uppdateras dagligen.

Badholmens badplats finns mitt i centrala Fjällbacka med närheten till Vetteberget och Kungsklyftan. Här finner du sommartid ett vandrarhem, kiosk och en sommaröppen bastu. Du kan välja att bada ifrån klippor, trampolin eller hopptorn. Här finns toaletter. Ingen parkering i närheten.

Kontakta Tanums kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: tn.diarium@tanum.seTel: 0525-180 00

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-08-15
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 17 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-08-01Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-18Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-13Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-16Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-19Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022: Ny badplats
 2. 2021: Ej klassificerad
 3. 2020: Ej klassificerad
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
18:00-1.60.14.3Vindriktning 80grader
21:00-1.90.24.6Vindriktning 84grader
0:00-1.90.14.4Vindriktning 76grader

Dagens vattentemperatur: 1.1 °C

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Badholmens badplats ligger ute i havet med bra ombyte av vatten dygnet runt.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Varje år
  Senast uppdaterad: 2023-04-27
  Uppdaterad av: Tanums kommun, Fastighetsavdelning Parkenheten
  Nästa uppdatering: 2024-05-01

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareTanums kommun, Fastighetsavdelning ParkenhetenAdress 457 81 TanumshedeBesöks­adressStoremyrsvägen 2, TanumshedeTelefon0525-18000E-postkommun@tanum.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMiljöavdelningenAdress 457 81 TanumshedeBesöks­adressStoremyrsvägen 2, TanumshedeTelefon0525-18000E-postkommun@tanum.se
  Övrigt
  Hemsidawww.tanum.seTelefon0525-180 00E-posttn.diarium@tanum.se