Skavlöten

Skavlöten är en badplats i Täby kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Rönningesjön ligger i Täby kommun. Badplatsen Skavlöten ligger i den nordöstra delen av sjön i Löttingelund. Badplatsen utgörs av en ca 25 m lång sandstrand som omges av gräsytor, buskar och träd. I båda ändarna av stranden växer vass. Det finns en stor badbrygga samt en flytflotte. I direkt anslutning till badplatsen ligger Skavlöten motionscenter. Omgivningen utgörs av Skavlöten friluftsområde med bland annat motionsspår.

Kontakta Täby kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: miljokontoret@srmh.seTel: 08-57866300

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-09-01
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Upp­gift sak­nas
 • Vatten­temp­eratur: 13 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-08-07Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2023-07-24Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
2023-07-03Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-12Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-05-25Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
 • Klassificering: Utmärkt kvalitet
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2021:Utmärkt kvalitet
 2. 2020:Utmärkt kvalitet
 3. 2019:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
23:0015.40.83.2Vindriktning 196grader
02:0014.80.02.0Vindriktning 234grader
05:0012.20.02.3Vindriktning 242grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Badplatsen ligger på nordöstra sidan av Rönningesjön i Löttingelund, Täby kommun. Sjön har en yta av 0,62 km². Det är en välbesökt och populär badplats som är registrerad som EU-bad enligt badvattendirektivet 2006/7/EG. Badvattenkvaliten klassades 2010 som bra och 2009 samt 2008 som utmärkt. Utmärkt är den högsta klassificering enligt badvattendirektivet följt av bra.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Ja

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Minst vart fjärde år. Badvattenklassificering 2010: Bra
  Senast uppdaterad: 2012-08-27
  Uppdaterad av: Södra Roslagens miljö- & hälsoskyddskontor
  Nästa uppdatering: Senast 2014

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareEkoMiljö & MarkAdress 182 73 StocksundBesöks­adressKronovägen 10Telefon08-622 66 75E-postlars.gunnarson@ekomiljo.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetSödra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontorAdress Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor, 183 80 TäbyBesöks­adressKemistvägen 8, TäbyTelefon08-578 663 00E-postmiljokontoret@srmh.se
  Övrigt
  Hemsidawww.srmh.seTelefon08-57866300E-postmiljokontoret@srmh.se