Näsaängsbadet

Näsaängsbadet är en badplats i Täby kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma. Prognos på vatten­temperatur kommer från Copernicus och uppdateras dagligen.

Kommunen avråder från bad

Vid denna badplats gäller en avrådan från bad sedan 2024-06-10.

Otjänligt badvattenprov Kommunen avråder från bad. Vid frågor kontakta kommunen.

Kontakta kommunen om du har frågor.

Badplatsen ligger i en bukt vid Lilla Värtan i Näsbypark, Täby kommun och gränsar mot Stora Värtan. Den omgivande marken utgörs av parken Näsa äng där vegetationen består framför allt av öppna gräsytor samt trädungar av bland annat klibbal, ekar och rosbuskage. Badet består av ca 150 m lång sandstrand med relativt långgrund sandbotten och kantas både i norr och söder av vass. Nordost om badplatsen ligger en mindre båtbrygga. Omgivningen består av villaområden.

Hitta hit

Kontakta Täby kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: miljokontoret@srmh.seTel: 08-57866300

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2024-07-08
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 16 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2024-06-27Tjän­ligtIng­en blom­ning
2024-06-24Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2024-06-14Tjän­ligtIng­en blom­ning
2024-05-27Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-08-28Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
 • Klassificering: Dålig kvalitet
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Bra kvalitet
 2. 2021:Bra kvalitet
 3. 2020:Bra kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
19:0023.10.03.0Vindriktning 318grader
22:0023.10.02.6Vindriktning 328grader
1:0021.90.01.3Vindriktning 350grader

Dagens vattentemperatur: 20.4 °C

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Vattentemperatur vid provtagning

Vattentemperatur vid senaste provtagning: 16°C (2024-07-09)

Genomsnittlig vattentemperatur vid provtagning 2020-2024

Badsäsong (juni-augusti): 18.9°C

Juni: 19.9°C

Juli: 18.3°C

Augusti: 18.2°C

Badplatsen ligger vid Stora Värtan i Näsbypark, Täby kommun. Det är en välbesökt och populär badplats som är registrerad som EU-bad enligt badvattendirektivet 2006/7/EG. Kommunen avråder från bad Vid denna badplats gäller en avrådan från bad sedan 2023-06-01. Avrådan hel säsong vattnet har fått klassificeringen dålig badvattenkvalitet Kontakta kommunen om du har frågor.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-06-21 och 2024-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Vid behov, eller då badvattenklassificering avviker från Utmärkt (badvattenklassificering 2010)
  Senast uppdaterad: 2024-06-10
  Uppdaterad av: Södra Roslagens miljö- & hälsoskyddskontor
  Nästa uppdatering: -

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareKultur och fritid Adress Täby Kommun, 183 80 TäbyBesöks­adressStationsvägen 13, Roslags-NäsbyTelefon08-55 55 90 00E-posttabykommun@taby.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetSödra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontorAdress Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor, 183 80 TäbyBesöks­adressEsplanaden 3, TäbyTelefon08-578 663 00E-postmiljokontoret@srmh.se
  Övrigt
  Hemsidawww.srmh.seTelefon08-57866300E-postmiljokontoret@srmh.se