Hägernäsbadet

Hägernäsbadet är en badplats i Täby kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma. Prognos på vatten­temperatur kommer från Copernicus och uppdateras dagligen.

Badplatsen ligger vid norra delen av Stora Värtan, i Lilla Värtan, vid Hägernäs strand, Täby kommun. Badplatsen utgörs av en ca 150 m lång sandstrand och omges av gräsytor, träd och buskar. Det finns en badbrygga i anslutning till badet och bottnen utgörs av sand. Båda ändarna av stranden kantas av vass. Omgivningen består av bebyggelse och promenadstråk. Badplatsen kan nås via kommunala färdmedel.

Kontakta Täby kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: miljokontoret@srmh.seTel: 08-57866300

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-08-28
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Upp­gift sak­nas
 • Vatten­temp­eratur: 14 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-08-09Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2023-08-07Otjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-24Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
2023-07-03Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2023-06-20Upp­gift sak­nasIng­en blom­ning
 • Klassificering: Tillfredsställande kvalitet
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2021:Tillfredsställande kvalitet
 2. 2020:Tillfredsställande kvalitet
 3. 2019:Bra kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
15:0017.60.04.1Vindriktning 221grader
18:0015.70.03.7Vindriktning 184grader
21:0014.60.22.6Vindriktning 196grader

Dagens vattentemperatur: 16.8 °C

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Badplatsen ligger vid Stora Värtan i Hägernäs, Täby kommun. Det är en välbesökt och populär badplats som är registrerad som EU-bad enligt badvattendirektivet 2006/7/EG. Badvattenkvaliten har de senaste tre åren klassats som utmärkt och har därmed den högsta klassificering enligt badvattendirektivet.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Vid behov, eller då badvattenklassificering avviker från Utmärkt (badvattenklassificering 2010)
  Senast uppdaterad: 2012-08-27
  Uppdaterad av: Södra Roslagens miljö- & hälsoskyddskontor
  Nästa uppdatering: -

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareKultur och fritid Adress Täby Kommun, 183 80 TäbyBesöks­adressStationsvägen 13, Roslags-NäsbyTelefon08-55 55 90 00E-posttabykommun@taby.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetSödra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontorAdress Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor, 183 80 TäbyBesöks­adressKemistvägen 8, TäbyTelefon08-578 663 00E-postmiljokontoret@srmh.se
  Övrigt
  Hemsidawww.srmh.seTelefon08-57866300E-postmiljokontoret@srmh.se