Ängsholmsbadet

Ängsholmsbadet är en badplats i Täby kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Badplatsen ligger vid Rönningesjöns västra sida i Gribbylund, Täby kommun. Det är en stor badplats som sträcker sig ca 300 m runt Ängsholmen. På båda sidorna finns stora badbryggor och vid den norra badplatsen finns ett hopptorn. Den södra badplatsen utgörs av en ca 60 m lång sandstrand med en baddel för barn. Hela badplatsen kantas av stenar, vass och omges av Ängsholmsparken som består av stora gräsytor, träd och buskar. Nordväst om badplatsen finns ett koloniområde. Rönningesjön är en populär fiskesjö.

Hitta hit

Kontakta Täby kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: miljokontoret@srmh.seTel: 08-57866300

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-08-07Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-24Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
2023-07-03Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-12Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-05-25Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
21:00-0.60.03.1Vindriktning 48grader
0:00-1.00.03.2Vindriktning 33grader
3:00-0.40.03.6Vindriktning 49grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Badplatsen ligger på västra sidan av Rönningesjön i Gribbylund, Täby kommun. Sjön har en yta av 0,62 km². Det är en välbesökt och populär stor badplats som är registrerad som EU-bad enligt badvattendirektivet 2006/7/EG. Badvattenkvaliten klassades 2010 samt 2009 som bra och 2008 som utmärkt. Utmärkt är den högsta klassificering enligt badvattendirektivet följt av bra. Inför badsäsongen 2010 har badet fått Blå flagg (se hemsidan Håll Sverige Rent)

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-06-21 och 2024-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Ja

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Minst vart fjärde år. Badvattenklassificering 2010: Bra
  Senast uppdaterad: 2012-08-27
  Uppdaterad av: Södra Roslagens miljö- & hälsoskyddskontor
  Nästa uppdatering: Senast 2014

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareKultur och fritid Adress Täby Kommun, 183 80 TäbyBesöks­adressStationsvägen 13, Roslags-NäsbyTelefon08-55 55 90 00E-posttabykommun@taby.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetSödra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontorAdress Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor, 183 80 TäbyBesöks­adressKemistvägen 8, TäbyTelefon08-578 663 00E-postmiljokontoret@srmh.se
  Övrigt
  Hemsidawww.srmh.seTelefon08-57866300E-postmiljokontoret@srmh.se